วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ วัดป่าหนองเล้าข้าว อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ

วัดป่าหนองเล้าข้าว
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ วัดป่าหนองเล้าข้าว

หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ พระอริยะผู้สันโดษมักน้อย พระกรรมฐานสายองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

◎ ชาติภูมิ
หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ เกิดวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ณ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บิดาชื่อ นายเคน อนุรักษ์ และมารดาชื่อ นางมุม อนุรักษ์ บิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกร

◎ บรรพชาและอุปสมบท
ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ เมื่ออายุย่างเข้า ๑๙ ปี หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดทุ่งสว่าง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านไป ๑ ปี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ หลวงปู่บุญมี ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงเข้าอุปสมบท ที่วัดทุ่งสว่าง โดยมี หลวงปู่บุญ ปัญญาวุฒโฑ วัดศรีโนนสังข์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ,หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พระกรรมวาจาจารย์ , พระเหลี่ยม (ปัจจุบันลาสิกขา) พระอนุสาวนาจารย์

หลวงปู่บุญ ปัญญาวุฒโฑ วัดศรีโนนสังข์

โดยหลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ ได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและปริยัติธรรม ถึง ๖ พรรษา กับหลวงปู่บุญ ปัญญาวุฒโฑ ในสมัยอดีตมีพระจำพรรษาจำนวนมาก อาทิเช่น หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ และ หลวงปู่บุญมี โดยหลวงปู่ทองสุข ถือว่าศิษย์ผู้พี่ก็ว่าได้ ซึ่งหลวงปู่บุญ ปัญญาวุฒโฑ องค์ท่านเป็นศิษย์ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย

หลังจากหลวงปู่บุญมีศึกษาธรรมะกับหลวงปู่บุญ ปัญญาวุฒโฑ ตามเวลาสมควร ก็ได้เที่ยวธุดงควัตร ตามเทือกเขาภูเก้า ภูพานคำ หลวงปู่บุญมี ท่านได้เล่าว่า.. สมัยนั้นป่าเขายังอุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ เหมาะแก่การธุดงค์มาก โดยพบพ่อแม่ครูบาจารย์ที่ธุดงค์ ในสมัยนั้น เช่น หลวงปู่บุญมา สุชีโว , หลวงปู่ถวิล สุจิณโณ ,หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย ,หลวงปู่สว่าง โอภาโส เป็นต้น

◎ ก่อตั้งวัดป่าหนองเล้าข้าว
หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ ท่านได้มาจำพรรษา ณ ที่พักสงฆ์บ้านหนองเล้าข้าว ซึ่งอดีตเป็นเพียงที่พักสงฆ์เท่านั้น จนปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น วัดป่าหนองเล้าข้าว ได้วิสุงคามสีมาเรียบร้อย

อุปนิสัยขององค์หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ ท่านเป็นพระที่มักน้อย สันโดษ ไม่แสวงหาลาภยศ มีเมตตาสูง

◎ การสร้างเจดีย์
หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ องค์ท่านมีดำริที่จะสร้างถาวรวัตถุ คือเจดีย์ เพื่อให้บรรจุพระบรมสารีธาตุ อัฐิธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานและให้พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้สักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในอนาคตต่อไป โดยมีขนาดเจดีย์ กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๔.๕ เมตร งบประมาณในการจัดสร้างประมาณ ๕ ล้านบาท

พระเจดีย์พุทธบารมีศรีปัญญา วัดป่าหนองเล้าข้าว อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้จิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างมหากุศล สร้างบารมี ด้วยกันครับ

หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ วัดป่าหนองเล้าข้าว อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ วัดป่าหนองเล้าข้าว

ปัจจุบัน องค์หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ ท่านจำพรรษา ณ วัดป่าหนองเล้าข้าว อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ท่านมีอายุ ๗๐ ปี พรรษา ๕๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)

◎ โอวาทธรรม คำสอน หลวงปู่บุญมี ปัญญาโภ

“..พากันอย่าประมาท พิจารณาความตายตลอด..”