วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล

วัดเขาเจริญธรรม
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

พระครูปัญญาวราจารย์ (พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล)
วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

พระครูปัญญาวราจารย์ (พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล) ท่านเป็นพระป่ากรรมฐานมีปฎิปทาข้อวัตร ศีลาจารวัตรอันงดงาม เป็นเนื้อนาบุญในยุคปัจจุบัน และเป็นศิษย์โดยตรงของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เคยไปอบรมธรรมจำพรรษากับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี นานถึง ๓ พรรษา (รุ่นหัวหกก้นขวิด) และยังเป็นศิษย์ของ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ อีกด้วย

พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล นามเดิมชื่อ บุญทัน ชาเพ็ง เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๓ ณ บ้านหนองสระ ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โยมบิดาชื่อ สำลี และโยมมารดาชื่อ ปิ่น มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน

เมื่อท่านอายุได้ ๗ ขวบ มารดาได้เสียชีวิตลง บิดาได้แต่งงานใหม่ และมีบุตรธิดากับภรรยาใหม่ จำนวน ๗ คน

พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านหนองสระ ๓ พรรษา ละลาสิกขามาช่วยบิดามารดาทำงานจนอายุครบบวช คือ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเพชรวราราม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมี “พระครูประสาท พุทธปริตร” เป็นพระอุปัชฌาย์ “พระอาจารย์บุญเวียง ปิยวาโร” เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ฐิตสีโล” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๓

(ซ้าย) พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล (ขวา) หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
(ซ้าย) หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม (ขวา) หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล

หลังอุปสมบทได้ไปอยู่จำพรรษากับ “หลวงพ่อเพ็ง พุทธธัมโม” ที่วัดเขาเจริญธรรมเป็นเวลา ๒ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๑๕ อยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด น้อมรับอุบายภาวนาจาก “หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน” ๓ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒ จำพรรษาใต้ร่มบารมีธรรมของ “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต” ที่วัดภูจ้อก้อใหญ่ และภูจ้อก้อน้อย รวม ๕ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๒๓ กลับมาจำพรรษาที่วัดเขาเจริญธรรม ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ฝ่ายวิปัสสนา ในตำแหน่ง พระครูปัญญาวราจารย์

พระครูปัญญาวราจารย์ (พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล)
วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ปัจจุบัน พระครูปัญญาวราจารย์ (พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล) ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาเจริญธรรม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฐิตสีโล (หลวงปู่บูญทัน)

◎ ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารฐิตสีโล” (หลวงปู่บูญทัน) ๖ ชั้น ๑๑๔ เตียง
โรงพยาบาลบึงสามพัน อ บึงสามพัน จ เพชรบูรณ์
พระครูปัญญาวราจารย์ (หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล)
วันอาทิตย์ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

◎ ร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่ 057-0-54521-0
ชื่อบัญชี พระบุญทัน ชาเพ็ง

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 019-1-67141-4
ชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลบึงสามพัน