วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน ละสังขารแล้ว เมื่อ วันพฤหัสบ​ดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖​๕​ สิริอายุ​ ๙๓​ ปี​ ๒ เดือน​ ๕​ วัน

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน ละสังขารแล้ว
เมื่อ วันพฤหัสบ​ดี ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖​๕​
สิริอายุ​ ๙๓​ ปี​ ๒ เดือน​ ๕​ วัน

พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) ประธานสงฆ์วัดอโศการาม
พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) ประธานสงฆ์วัดอโศการาม

◉ แจ้งข่าวการละสังขาร
พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) ประธานสงฆ์วัดอโศการาม จังหวัด​สมุทรปราการ

ได้ละสังขารเมื่อเวลา ๐๕.๕๙ น. วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
สิริรวมอายุ ๙๓ ปี ๒ เดือน ๕ วัน พรรษา ๖๓

จะมีการนำสรีระ องค์หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน มาถึงวัดอโศการาม วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม เวลา ๑๑.๐๐ น. และ จะมีพิธีสรงน้ำสรีระ องค์หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน ณ วัดอโศการาม เริ่มแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถวายน้ำหลวงสรงสรีระสังขาร

“เกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีใครหนีพ้น
หมั่นสร้างกุศล เป็นที่พึ่งของตนไว้”

◉ โอวาทธรรม หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน
เมื่อ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕​
พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ (หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน) วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ