วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หลวงปู่ธูป เขมสิริ วัดแคนางเลิ้งเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ธูป เขมสิริ

วัดแคนางเลิ้ง
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

พระราชธรรมวิจารณ์ (หลวงปู่ธูป เขมสิริ) วัดแคนางเลิ้ง กรุงเทพฯ
พระราชธรรมวิจารณ์ (หลวงปู่ธูป เขมสิริ) วัดแคนางเลิ้ง กรุงเทพฯ

พระราชธรรมวิจารณ์ (หลวงปู่ธูป เขมสิริ) วัดแคนางเลิ้ง พระเกจิผู้มีวิทยาคมเข้มขลัง ชื่อเสียงโด่งดังในยุคหลังปี ๒๕๐๐ กรุงเทพฯ

๏ ชาติภูมิ
พระราชธรรมวิจารณ์ (หลวงปู่ธูป เขมสิริ) วัดแคนางเลิ้ง เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๑ ที่ตำบลบางหลวงเอียง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ “เดช” และมารดาชื่อ “ผ่อง” ท่านกำพร้าบิดามารดาตอนอายุได้เพียงขวบเศษ

ต่อมาท่านจึงได้มาอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่ กรุงเทพฯ คือเจ้าพระยาราชศุภมิตรและท่านผู้หญิงแปลก ระหว่างนี้ท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ กรุงเทพฯ และได้ศึกษาหนังสือขอม บาลีต่างๆ ที่วัดใกล้บ้านของท่าน

๏ อุปสมบท
ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๔๖๓ ท่านจึงได้อุปสมบทที่ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) โดยมี ท่านเจ้าคุณธรรมวโรดม (จ่าย) สายเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอริยมุนี (หว่าง) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูพุทธบาล (เนตร) เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “เขมสิริ

เมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน กับพระครูพุทธบาล ต่อมาท่านก็ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเดิม ท่านก็จำพรรษาอยู่ วัดบางนมโค จึงได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและพุทธาคมกับ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับมาที่ กรุงเทพฯ แล้ว ท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมเยียนและศึกษากับหลวงพ่อปานอยู่เสมอ

ต่อมาท่านก็ได้สนิทสนมกับ หลวงพ่อขันธ์ วัดนกกระจาบ จึงได้มีโอกาสได้เรียนวิชาเชือกคาดเอวกับหลวงพ่อขันธ์อีกด้วย หลวงปู่ธูป นอกจากท่านจะได้เรียนกับหลวงพ่อปานและหลวงพ่อขันธ์แล้ว ท่านยังได้เดินทางไปเรียนกับ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ที่นครปฐมอีก หลวงพ่อแช่มและหลวงปู่ธูปได้เดินทางไปมาหาสู่กันอยู่ตลอด ต่อมาท่านก็ได้รู้จักกับหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ในคราวที่เดินทางไปที่วัดตาก้องนี้เอง และได้แลกเปลี่ยนวิชากัน

หลวงปู่ธูป ท่านเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำกิจการใด ท่านก็ทำโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย นำพระภิกษุสามเณรให้ช่วยกันทำกิจกรรมของวัดให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท่านจึงเป็นกำลังสำคัญของพระครูพุทธบาล ในการช่วยปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองจนได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ในปี พ.ศ.๒๔๗๑ ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน หลังจากท่านเป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองดังที่เห็นมาจนทุกวันนี้
ในปีพ.ศ.๒๔๗๗ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสุนทรธรรมวิจารณ์
ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระสุนทรธรรมวิจารณ์
ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณ ศักดิ์เป็นที่ พระราชธรรมวิจารณ์

หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งในยุคหลังปี พ.ศ.๒๕๐๐ ของกรุงเทพฯ มักได้รับนิมนต์เข้าร่วมปลุกเสกพิธีสำคัญๆ ร่วมกับพระเกจิรุ่นราวคราวเดียวกันเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยา, หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม, หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง, หลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี เป็นต้น

หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง ท่านเป็นลูกศิษย์ของ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ จ.อยุธยาฯ เพราะหลวงปู่ธูป พื้นเพเดิมเป็นชาวอำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา เมื่อหลวงปู่ธูป บวชเป็นพระที่วัดแคนางเลิ้ง ต่อมาไม่นาน ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแคนางเลิ้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๐

ในสมัยช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สอง หลวงปู่ธูป ได้สร้างวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางเพื่อให้ลูกศิษย์ไว้ป้องกันตัว คือ เชือกคาดเอว สร้างตามตำรับ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ มีเรื่องบอกต่อๆกันมาว่าเชือกคาดเอวของท่านที่ผ่านการปลุกเสกจนใช้การได้ต้องไม่ไหม้ไฟเมื่อโยนเข้ากองไฟ เชือกคาดเอวของหลวงปู่ธูป มีอภินิหารประจักษ์แก่ผู้บูชามากโดยเฉพาะด้านคงกระพัน แคล้วคลาด ทำให้หลวงปู่ธูป เริ่มมีชื่อเสียงมากตั้งแต่ครั้งนั้น มีลูกศิษย์นับถือท่านมาก แม้แต่พระเอกยอดนิยมในอดีต เช่น มิตร ชัยบัญชา นอกจากนี้ หลวงปู่ธูป ยังได้รับนิมนต์ไปปลุกเสกพระพิธีสำคัญบ่อยๆในสมัยมีชีวิต เช่น พิธีวัดประสาท ปี พ.ศ.๒๕๐๖ พิธี ๒๕ ศตวรรษ เป็นต้น

ซ้าย พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ขวา พระราชธรรมวิจารณ์ (หลวงปู่ธูป) วัดแคนางเลิ้ง
ซ้าย พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี ขวา พระราชธรรมวิจารณ์ (หลวงปู่ธูป) วัดแคนางเลิ้ง

หลวงปู่ธูป มีความสนิทสนมกับ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม มีการไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ โดยเฉพาะพระเครื่องที่สร้างขึ้นของวัดแคนางเลิ้งหลายๆ รุ่น เมื่อมีการจัดพุทธาภิเษกขึ้นที่วัด ต้องมีชื่อของหลวงปู่โต๊ะ อยู่ในรายชื่อเสมอ หลวงปู่ธูป สร้างพระเครื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๐ กว่าๆ มีหลายประเภท เช่น พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เหรียญ พระเนื้อผงพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น พระเนื้อผงของหลวงปู่ธูป โดยมากมักจะยันต์ใบพัด อยู่ด้านหลัง เนื้อหาของพระผงจะแก่น้ำมัน ถ้าเป็นพระผงของหลวงปู่ธูป พุทธคุณจะโดดเด่นด้านเมตตา ค้าขาย แคล้วคลาด เป็นที่โจทย์ขานกันมานักต่อนัก

๏ มรณภาพ
พระราชธรรมวิจารณ์ (หลวงปู่ธูป เขมสิริ) วัดแคนางเลิ้ง เป็นที่รักเคารพของชาวบ้านละแวกนั้น อีกทั้งลูกศิษย์ลูกหาอีกมากมาย จนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ ท่านจึงได้มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุได้ ๙๒ ปี พรรษาที่ ๗๐

๏ วัตถุมงคล
หลวงปู่ธูป เขมสิริ วัดแคนางเลิ้ง ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่าง ท่านเริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ โดยท่านสร้างร่วมกับหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เป็นพระสมเด็จฐานสามชั้น พระรอด พระนางพญา และพิมพ์นางกวัก พระที่สร้างครั้งนี้เป็นพระเนื้อผง ผสมกับดินปูชนียสถาน และผงใบลาน ลงรักฉาบเนื้อ เนื้อในสีดอกเทา ด้านหลังจะเป็นรอยจารลึกลงไปในเนื้อทุกองค์

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง ปี ๒๕๑๓
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง ปี ๒๕๑๓
พระกริ่ง หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง รุ่นแรก
พระกริ่ง หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง รุ่นแรก
เหรียญ หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง ปี๒๕๑๙
เหรียญ หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง ปี๒๕๑๙
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง ปี ๒๕๒๐
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง ปี ๒๕๒๐

เมื่อสร้างเสร็จท่านก็จะแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์และผู้มาแสดงมุทิตาจิต ที่เหลือนอกนั้นนำไปบรรจุที่ใต้ฐานพระประธาน พระชุดนี้ปัจจุบันหาดูได้ยากสักหน่อย นอกจากนี้ท่านได้สร้างตะกรุด เชือกคาดเอว พระเนื้อผงรุ่นปี พ.ศ.๒๕๐๔ เหรียญปี พ.ศ.๒๕๑๓ และอื่นๆ อีกพอสมควร