วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม
วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม (พระครูสมณกิจโกศล) วัดบ้านหนองเลา พระเกจิอาจารย์ผู้มีพลังจิตที่แก่กล้า วิทยาคมสายหลวงปู่พระครูสีหราช แห่งเมืองมหาสารคาม

● ชาติภูมิ
หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม เกิดในสกุล “ปะวะเก” เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๕ ณ บ้านหนองเลา หมู่ ๓ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองเลา ต้องลาออกมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำนา ตามวิถีชีวิตของชาวชนบทอีสาน

● บรรพชาอุปสมบท
อายุได้ ๑๔ ปี บรรพชาที่วัดบ้านหนองเลา กระทั่งอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดหนองเลา โดยมี พระอาจารย์สุพันธุ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์จันทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์พา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “กลฺยาณธมฺโม

ภายหลัง เดินทางไปศึกษาที่สำนักเรียนวัดสระแก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ในสมัยนั้นเป็นสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก

มุมานะศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนสอบ ได้นักธรรมชั้นโท รวมทั้งศึกษามูลกัจจายน์ บาลี อักษรขอม ไทยน้อย อักษรลาว จนอ่านออกเขียนได้อย่างดี

พ.ศ.๒๔๗๖ ญาติโยมชาวบ้านหนองเลาได้นิมนต์หลวงปู่ทองให้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองเลา เนื่องจากขาดแคลนพระผู้ใหญ่ที่จะพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง

ให้ความสำคัญกับการศึกษามาก หลังจากได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเกิด ท่านได้ตั้งสำนักเรียน พระปริยัติธรรมขึ้น โดยรับหน้าที่เป็น ครูสอนเอง

ยุคนั้นสำนักเรียนวัดหนองเลามีชื่อเสียงโด่งดังมาก พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาเล่าเรียน ต้องเรียนหนักมาก บางวันเรียนจนถึงเวลาค่ำก็มี

นอกจากนี้ ยังออกเดินธุดงค์และวิปัสสนากัมมัฏฐาน รวมทั้งให้ความสนใจศึกษาด้านวิทยาคมด้วย

เป็นพระที่เคร่งครัดพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลาย ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังขจรขจายในหมู่ญาติโยมอย่างรวดเร็วควบคู่กับหลวงปู่ มี กันตสีโล

ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิษย์พระตถาคตที่ กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ในแต่ละวันจะมีญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบนมัสการ รับฟังธรรมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ รวมทั้งปรารถนาตะกรุดโทน ตะกรุดคู่อย่างล้นหลาม

ปัจจัยที่ได้จากการบริจาค ได้นำไปพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดหนองเลา รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาภายในวัดให้มีความร่มรื่นสวยงาม

พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

พ.ศ.๒๔๘๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองเลา และเป็นเจ้าคณะตำบลนาเชือก (ขณะนั้น อ.นาเชือก ยังเป็นตำบล)
พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๐๗ รักษาการเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
พ.ศ.๒๕๐๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอนาเชือก

● ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.๒๔๙๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครู ชั้นตรี ที่ “พระครูสมณกิจโกศล
พ.ศ.๒๕๐๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นโท
พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

● มรณกาล
ล่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัย พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา ท่านมีอาการอาพาธบ่อยครั้ง สุดท้ายได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ สิริอายุรวมได้ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘

เจดีย์รูปเหมือน พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เจดีย์รูปเหมือน พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
รูปเหมือน พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
รูปเหมือน พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

● ด้านวัตถุมงคล
สำหรับวัตถุมงคลของท่านพระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา จัดสร้างเพียงไม่กี่รุ่น แต่ล้วนได้รับการกล่าวขวัญกันว่ามีความเข้มขลังทรงประสิทธิคุณยิ่ง

เหรียญรุ่นแรกพระครูสมณกิจโกศล (หลวงพ่อทอง) วัดบ้านโนนแดง จ.มหาสารคาม ปี 2512
เหรียญรุ่นแรกพระครูสมณกิจโกศล (หลวงพ่อทอง) วัดบ้านโนนแดง จ.มหาสารคาม ปี ๒๕๑๒
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม วัดบ้านหนองเลา (บล็อกนิยม)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม วัดบ้านหนองเลา (บล็อกนิยม) ปี ๒๕๑๕
เหรียญรุ่นแรก พระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง กัลยาณธัมโม) วัดบ้านหนองเลา ปี ๒๕๑๕
เหรียญรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ ๒๕๑๕ โดยทางวัดบ้านหนองเลา จํานวนสร้างทั้งหมดหลักพันแยกคือ
-บล็อคแรก สร้างด้วยเนื้อทองแดงเท่านั้น มีผิวทองแดงเถื่อน/รมดํา/กะไหล่ทอง
-บล็อคสอง สร้างด้วยเนื้อทองแดงและฝาบาตร มีผิวฝาบาตรเปลือย/กะไหล่ทอง/กะไหล่เงิน
-บล็อคสาม สร้างเหมือนกันกับบล็อคสอง/บล็อคนี้มีสร้างย้อนยุคเป็นเนื้อตะกั่ว

แต่วัตถุมงคลที่ถือว่าโดดเด่น เป็นสุดยอดปรารถนาของบรรดาเซียนพระและนักสะสมพระเครื่อง คือ “เหรียญจอบรูปเหมือนหลวงปู่ทอง รุ่น พ.ศ.๒๕๒๐” จัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระที่หลวงปู่ทอง ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก และมีอายุครบ ๗๐ ปี

เหรียญรุ่นนี้ จัดสร้างเป็นเหรียญกะไหล่ทอง ยกขอบ มีหูห่วง จำนวนการสร้างประมาณ ๕,๐๐๐ เหรียญ

○ ด้านหน้าเหรียญ จากด้านขวาของขอบเหรียญขึ้นไปด้านบนมีอักขระยันต์ เขียนว่า “นะ มะ พะ ทะ” เป็นคาถาตั้งธาตุ ด้านซ้ายของเหรียญมีอักขระยันต์ อ่านว่า “อะ สัง วิ สุ โร ปุ สะ พุ พะ” เป็นคาถาไตรสรณคม สรุปเป็นคาถาที่เด่นทางด้านคงกระพันชาตรี ตรงกลางเหรียญเป็นรูปเหมือนเต็มองค์ของหลวงปู่ทอง นั่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน บริเวณใต้รูปเหมือนมีอักษรเขียนว่า “พระครูสมณกิจโกศล”

○ ด้านหลังเหรียญ เป็นยันต์ ๓ แถว อ่านว่า “อิ ติ อุ นะ มะ อะ อุ อิ สหวา สุ” และมียันต์ปิดตัวบน ซึ่งเป็นยันต์เด่นทางคงกระพันชาตรีมหาอุด เหรียญรุ่นดังกล่าว หลวงปู่ทองได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยวภายในอุโบสถ ด้วยความที่หลวงปู่มีพลังจิตที่แก่กล้า วิทยาคมสายหลวงปู่พระครูสีหราช ทำให้มีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้าน การันตีได้ในความเข้มขลัง

จัดเป็นเหรียญยอดนิยมในพื้นที่อีกเหรียญหนึ่งของอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม ผู้ที่เก็บสะสมบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลไม่ควรพลาด เป็นเหรียญที่ราคาเช่าหายังไม่สูงเท่าใดนัก เหรียญสวยจะอยู่หลักพันต้น สวยน้อยราคาอยู่หลักร้อยปลาย

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากคุณ : อ๊อด ศิลาอาสน์