วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร มรณภาพแล้ว

หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบภายในกุฏิ วัดภูเขาดิน บ้านผาพอด ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๙.๕๐ น.
สิริอายุ ๘๙ ปี ๙ เดือน ๒๘ วัน พรรษา ๗๐

นับเป็นพระมหาเถระผู้มีพรรษากาลสูงที่สุดในจังหวัดเลย

“…กัมมัฏฐานอย่ากลัวตาย
อย่าเสียดายของมี
ตู้พระคัมภีร์​อยู่​ในหัวใจ…”

หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร
วัดภูเขาดิน บ้านผาพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

น้อมกราบขอขมาพ่อแม่​ครู​อาจารย์​
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ ขอกราบขอขมา หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ หากเคยทำผิดพลาดล่วงเกินต่อองค์พ่อแม่​ครู​อาจารย์​ ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี หรือด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ขอหลวงปู่ทองผุด ญาณวโร ท่านโปรดเมตตางดโทษล่วงเกินนั้นด้วยเทอญ

กราบ กราบ กราบ

หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร ศิษย์ในองค์ หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านอยู่ร่วมกับหลวงปู่ท่อน ญาณธโร ที่วัดป่าศรีอภัยวัน ประมาณ ๔ พรรษา ประวัติ​ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ (จ.ศ.๑๒๙๕) ตรงกับวันอังคารขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา ที่บ้านอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร วัดภูเขาดิน
หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร วัดภูเขาดิน

ท่านอุปสมบทวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ พัทธสีมาวัดสว่างอารมณ์ บ้านอุ่มเม่า โดยมี หลวง​ปู่​อ่อน จักกธัมโม เป็น​พระอุปัชฌาย์

“…โชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย..
บนผืนแผ่นดินใหญ่ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้กราบไหว้บูชา… เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนำพาให้เราตั้งมั่นอยู่แต่ในความดี…”

โอวาท​คำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ทองผุด ญาณวโร
กราบ​ กราบ​ กราบ​
🙏🏻 🙏🏻 🙏