วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

หลวงปู่ดี จันทโชติ วัดบ้านยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ดี จันทโชติ

วัดบ้านยาง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

หลวงปู่ดี วัดบ้านยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หลวงปู่ดี วัดบ้านยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

หลวงปู่ดี จันทโชติ วัดบ้านยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าของจังหวัดราชบุรี

◉ ชาติภูมิ
หลวงปู่ดี จันทโชติ วัดบ้านยาง เกิดในปี พ.ศ.๒๔๐๓ ในสกุลบัวนาค เป็นชาวบ้านยางโดยกำเนิด ทำการอุปสมบทในปี พ.ศ.๒๔๒๓ โดยมี พระครูเมธาธิการ(เกิด) วัดโพธิ์บัลลังก์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการพุ่ม วัดบ้านยาง (ธรรมกิจ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระจัน (คนละรูปกับหลวงปู่จันทร์) วัดบ้านยาง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงปู่ดี จันทโชติ วัดบ้านยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หลวงปู่ดี จันทโชติ วัดบ้านยาง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ภายหลังเมื่อหลวงพ่อพุ่ม มรณภาพลงท่านจึงได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านยาง (เดิมชื่อวัดธรรมกิจ) และได้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระปลัดฐานานุกรมของพระครูเมธาธิการ (เกิด) ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะหมวด (เจ้าคณะตำบล)บ้านยางแม่น้ำด้วนในพระครูธรรมสุนทร ภายหลังจากที่หลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่งมรณภาพลง

ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๑ หลวงปู่ดี วัดบ้านยาง จึงได้รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง สืบต่อจากหลวงพ่อฟัก ในขณะที่ท่านดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้น ถือว่าวัดบ้านยางเจริญรุ่งเรืองมาก

(กลาง) หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง (ซ้าย) หลวงพ่อชื่น วัดบ้านโป่ง (ขวา) หลวงพ่อจันทร์ วัดบ้านยาง
(กลาง) หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง (ซ้าย) หลวงพ่อชื่น วัดบ้านโป่ง (ขวา) หลวงพ่อจันทร์ วัดบ้านยาง

ด้วยพุทธคุณของพระปิดตา ที่ท่านสร้างให้แก่บรรดาลูกศิษย์ที่ล้วนแต่มีประสบการณ์ด้านคงกระพัน ชนิดเรียกว่าแมลงวันไม่ได้กินเลือด ทั้งพระปิดตาเนื้อดินท้องอุและเนื้อเมฆพัตร เหรียญรุ่นแรกของท่านได้จัดสร้างในปี พ.ศ.๒๔๖๓ โดยได้มีขุนรามบริรักษ์ อดีตนายอำเภอท่าผา เป็นธุระในการจัดสร้าง ในงานฉลองอายุ ครบรอบ ๖๐ ปี เหรียญนี้มีด้วยกันเนื้อเดียวคือทองแดง มีด้วยกัน ๓ บล็อค คือบล็อคหน้ายาว,บล็อคหน้าสั้นและบล็อคหน้าสั้น”ภะ”ขีด

เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่ดี วัดบ้านยาง
เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่ดี วัดบ้านยาง
เหรียญ หลวงปู่ดี วัดบ้านยาง ปี ๒๔๖๖
เหรียญ หลวงปู่ดี วัดบ้านยาง ปี ๒๔๖๖

◉ มรณภาพ
หลวงปู่ดี จันทโชติ วัดบ้านยาง ถึงแก่กาลมรณภาพในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๖ รวมอายุได้ ๖๔ ปี พรรษา ๔๔