วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

หลวงปู่ฉิม ธัมมรักขิต วัดพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ฉิม ธัมมรักขิต
วัดพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

หลวงปู่ฉิม ธัมมรักขิต วัดพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หลวงปู่ฉิม ธัมมรักขิต วัดพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

พระครูทักษิณรามัญ (หลวงปู่ฉิม ธัมมรักขิต) วัดพระเพลิง พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมและมีศีลจริยวัตรที่งดงามแห่งเมืองนครราชสีมา

๏ ชาติภูมิ
พระครูทักษิณรามัญ (หลวงปู่ฉิม ธัมมรักขิต) วัดพระเพลิง ท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่บ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จากการสอบถามประวัติจากคนสูงอายุในบ้านพระเพลิงส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในวัยเยาว์ หรือเกิดไม่ทัน

จึงได้แต่เรื่องเล่าซึ่งจากการสัมภาษณ์นั้นพบว่า ท่านบวชตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี โดยพระอุปัชฌาย์ ของท่านนามว่า พระครูอินทร์สังวร เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ (วัดตะคุ) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หลังจากบวชเป็นพระภิกษุท่านได้เรียนการเขียนการอ่านหนังสือไทย หนังสือขอม ตลอดจนวิชาอาคม การรักษาโรคด้วยสมุนไพร จากพระอุปัชฌาย์ และท่านได้ออกเดินธุดงค์เพื่อเรียนวิชาอาคมต่างๆ กับพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ท่านได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานกับสมเด็จลุน ประเทศลาว ด้วย

จนกระทั่งท่านได้กลับมาจากธุดงค์ชาวบ้านพระเพลิงจึงได้นิมนต์ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเพลิง เนื่องจากท่านเป็นผู้ทรงวิทยาคม และมีศีลจริยวัตรที่งดงาม ท่านได้ทำหน้าที่ปกครองพระสงฆ์ สามเณร ภายในวัด อีกทั้งท่านยังได้สั่งสอนประชาชนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๕๕ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลนกออก ในราชทินนามที่ พระครูทักษิณรามัญ

ท่านได้ทำหน้าที่บวชกุลบุตร อีกทั้งยังให้การศึกษาแก่ประชาชน พระเณร ตลอดจนท่านได้ทำหน้าที่เป็นทั้งหมอแผนโบราณในการรักษาโรคด้วยสมุนไพร หรือการรักษาโรคด้วยวิชาอาคมต่างๆ

เหรียญ หลวงปู่ฉิม วัดพระเพลิง รุ่นแรกปี 2505 กะไหล่ทอง
เหรียญ หลวงปู่ฉิม วัดพระเพลิง รุ่นแรกปี 2505 กะไหล่ทอง

หลวงปู่ฉิม ธัมมรักขิต ท่านยังได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์มากมาย ท่านเปรียบเสมือนที่พึ่งทางกายและใจของประชาชน พระเณร ที่ได้มาขอความช่วยเหลือจากท่าน จนกระทั่งท่านมรณภาพในปี พ.ศ.๒๔๕๘