วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

หลวงปู่ก้อน ติสสโร วัดอัมพวัน (วัดจะโปะ) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ก้อน ติสสโร
วัดอัมพวัน (วัดจะโปะ) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

หลวงปู่ก้อน ติสสโร วัดอัมพวัน (วัดจะโปะ) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หลวงปู่ก้อน ติสสโร วัดอัมพวัน (วัดจะโปะ) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

พระครูธวัชชัยคุณาธาร (หลวงปู่ก้อน ติสสโร) วัดอัมพวัน (วัดจะโปะ) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแห่งเมืองนครราชสีมา

๏ ชาติภูมิ
พระครูธวัชชัยคุณาธาร (หลวงปู่ก้อน ติสสโร) เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๘ ที่บ้านจะโปะ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา บิดาชื่อ “นายสังข์” และมารดาชื่อ “นางอ่อน” โดยท่านมีพี่น้องรวมกัน ๕ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๕

ในชีวิตวัเยาว์ของท่านได้ช่วยบิดาและมารดาของท่านประกอบอาชีพทำนาเรื่อยมา

๏ อุปสมบท
จนกระทั่งท่านอายุได้ ๒๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๔๓๘ ท่านได้ทำการอุปสมบทที่วัดบ้านพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย โดยมี พระครูทักษิณรามัญ (หลวงปู่ฉิม ธัมมรักขิต) เจ้าอาวาสวัดพระเพลิง เป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อท่านได้บวชเป็นพระภิกษุท่านได้เรียนหนังสือไทย หนังสือขอม ตลอดจนวิชาอาคม การรักษาโรคด้วยสมุนไพร การวิปัสสนากรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์เป็นเวลา ๘ ปี และท่านได้ออกเดินธุดงค์เพื่อเรียนวิชาอาคมต่างๆ กับพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น

ท่านได้จำพรรษาที่วัดหนองตะกุด ๖ ปี ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนทางด้านปริยัติธรรมเป็นเวลา ๓ ปี

ในปี พ.ศ.๒๔๕๔ ท่านอายุได้ ๓๖ ปี พรรษา ๑๗ ท่านได้รับกลับมาจำพรรษาที่วัดจะโปะ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวัดอัมพวัน) ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดจะโปะ และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระใบฎีกาก้อน

ในปี พ.ศ.๒๔๖๓ ท่านได้ทำการเปิดสำนักเรียนพระปริยัติธรรม และสร้างศาลาการเปรียญวัดจะโปะ

ในปี พ.ศ.๒๔๗๔ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านได้รับตำแห่นงเจ้าคณะตำบล พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม พระครูธวัชชัยคุณาธาร

ท่านได้ทำหน้าที่บวชกุลบุตรอีกทั้งยังให้การศึกษาแก่ประชาชน พระ เณร ตลอดจนท่านได้ทำหน้าที่เป็นทั้งหมอแผนโบราณในการรักษาโรคด้วยสมุนไพร หรือการรักษาโรคด้วยวิชาอาคมต่างๆ ท่านยังได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารประโยชน์มากมาย ท่านเปรียบเสมือนที่พึ่งทางกายและใจของประชาชน พระ เณร ที่ได้มาขอความช่วยเหลือจากท่านตลอดมา

เหรียญรุ่นเเรก หลวงพ่อก้อน วัดจะโป๊ะ ปี 2500
เหรียญรุ่นเเรก หลวงพ่อก้อน วัดจะโป๊ะ ปี 2500

๏ มรณภาพ
พระครูธวัชชัยคุณาธาร (หลวงปู่ก้อน ติสสโร) ท่านได้มรณภาพลงในปี พ.ศ.๒๕๐๑ สิริรวมอายุได้ ๘๓ ปี พรรษา ๖๓