วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่กวง โกสโล

วัดป่านาบุญ
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่

หลวงปู่กวง โกสโล ท่านเป็นพระเถระผู้มีบารมีธรรม มีปัญญาอันชาญฉลาด พาตนเองพ้นทุกข์วัฏฏะ ดุจแสงสว่างอันเกรียงไกร ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระบรมศาสดา สมควรแก่การกราบสักการะองค์หนึ่ง

หลวงปู่กวง ท่านเป็นศิษย์ผู้เปรียบเป็นมือขวารูปหนึ่งของหลวงปู่ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร เดิมทีชีวิตฆราวาสของหลวงปู่กวง ค่อนข้างสบายและเป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะท่านเป็นลูกเศรษฐีร้านทองในจังหวัดลำปาง ท่านเป็นลูกคนจีน มีนามว่า “กวง” (光 , กวง , guāng) ในภาษาจีนมีความหมายว่า “แสงสว่าง ,รังสี ,รัศมี ,ความสว่างไสว” และชื่อไทยของท่านมีนามว่า “เกรียงไกร” แปลว่า “ยิ่งใหญ่ ,เก่งกล้า”

หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่

แต่ด้วยบารมีธรรมอันแก่กล้าอันเป็นทุนเดิมมาแต่เก่าก่อน ท่านจึงมองชีวิตทางโลกเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน ท่านจึงเลือกหนทางอันหลุดพ้น และได้ออกบวชในบวรพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับฉายาว่า “โกสโล” แปลว่า “ผู้ฉลาด ,บารมีธรรม

หลังจากบวชแล้ว ท่านจึงได้ไปศึกษาธรรม รับฟังข้ออรรถข้อธรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ทางภาคเหนือ ทั้งหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ,หลวงปู่ตื้อ อาจลธัมโม ,หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ,หลวงปู่แว่น ธนปาโล ,หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ และหลวงปู่ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร ผู้เป็นครูอาจารย์ชี้ทางธรรมจนทำให้ท่านพ้นทุกข์

(จากซ้าย) หลวงพ่อประสงค์ สุสันโต, หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร และหลวงปู่กวง โกสโล

โยมเตี่ย โยมแม่ของท่าน ยังคงไม่ลดละ ยังคงคาดหวังจะให้ท่านมาสืบทอดวงศ์สกุล และดูแลกิจการร้านทองของครอบครัว จึงได้ไปเฝ้าพระลูกชาย อ้อนวอนให้สึกหาลาเพศ แต่หลวงปู่กวง มองเห็นประตูธรรมอันส่องสว่างไสวอยู่ต่อหน้าแล้ว จึงไม่ได้ทำตามคำขอของโยมเตี่ย โยมแม่ แต่กลับออกธุดงค์รุกขมูลไปยังป่าเขาสถานที่อันกันดารขึ้นไปอีกคือ บนยอดเขาดอยอ่างขาง อยู่ปฏิบัติธรรมในสถานที่เหน็บหนาว ออกภิกขาจารกับชาวเขาชาวดอย อาหารบิณฑบาตแค่เพียงคบฉัน ซึ่งแต่เดิมนั้นดอยอ่างขางขาดความเจริญมาก แต่ด้วยอาศัยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ช่วยให้ชาวเขาชาวดอยเลิกปลูกฝิ่น และมาปลูกพืชเมืองหนาวแทนดั่งที่เราทราบกัน

แม้นปัจจุบันนี้ ดอยอ่างขางก็ยังคงไปมาไม่สะดวกนัก ด้วยอยู่บนเทือกเขาภูสูงเส้นทางคดชัน เรียกได้ว่า หลวงปู่กวง เป็นผู้บุกเบิกสถานที่ปฏิบัติธรรมบนดอยอ่างขางเป็นรูปแรกเลย เพราะท่านอยู่ที่นั่นราวๆ ๑๒ ปี(หากแอดมิน เอ ท่องถิ่นธรรมจำไม่ผิดนะครับ ถ้าผิดก็กราบขออภัยด้วย) ท่านมีเพื่อนสหธรรมมิกที่เที่ยววิเวกไปตามป่าเขาบนดอยสูงด้วยกัน เช่น หลวงปู่เสถียร คุณวโร แห่งวัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ ,หลวงปู่สมหมาย จิตฺตปาโล วัดภูถ้ำพระ จ.ยโสธร (ภายหลังท่านย้ายมาวัดป่าอนาลโย จ.นครปฐม) และหลวงปู่ประสงค์ สุสันโต วัดใหม่เขาปูน จ.อุทัยธานี ศิษย์ร่วมอาจารย์หลวงปู่ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร ผู้เปรียบเหมือนแขนซ้ายของหลวงปู่ประสิทธิ์อีกรูป เวลาหลวงปู่กวง ท่านเที่ยวธุดงค์ ท่านว่าท่านจะเดินอย่างเดียว ไม่กล้าขึ้นรถ เพราะเป็นการแสดงความเคารพในธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สั่งสอนท่านมา

หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่

ภายหลัง หลวงปู่กวง โกสโล ได้มาอยู่พำนักร่วมสร้างวัดปฏิบัติธรรมในสถานที่ใกล้ๆ กับวัดป่าหมู่ใหม่ของหลวงปู่ประสิทธิ์ คือวัดป่านาบุญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท่านได้ตอบแทนบุญคุณโยมเตี่ย โยมแม่ท่านให้ได้ทำบุญ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมตามกาลสมควร

ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๓) หลวงปู่กวง ท่านมีอายุครบ ๘๓ ปี มีพรรษา ๕๕ แล้ว โยมเตี่ย และโยมแม่ท่านก็สิ้นไปหมดแล้ว ถือว่าท่านทำหน้าที่บุตรอันสุดประเสริฐอย่างดีแล้ว หลวงปู่กวง ท่านได้อยู่เป็นร่มโพธิธรรมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญ เป็นครูอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งทางใกล้ทางไกลด้วยความเมตตา ในช่วงเย็น ท่านจะพาสวดมหาสมัยสูตรและบทแผ่เมตตาใหญ่ คาถาเมตตาหลวง เพื่ออุทิศบุญความร่มเย็นให้แก่สรรพสัตว์โดยไม่มีประมาณ ท่านยังคอยอบรมสั่งสอนธรรมแก่ผู้มาเยือนอย่างเป็นกันเอง เช่น ท่านสอนว่า…

” ให้ภาวนาพุทโธไปเรื่อย ๆ แต่ให้ติดต่อกันนั่นแหละก็จะได้ เราเคยทำมันมาอย่างนั้นแล้ว ความรู้ต่างๆ มันจะเกิดขึ้น เราไม่หนีพุทโธ ตั้งใจจ้องดูอยู่อย่างนั้น ทีนี้มันก็เกิดรู้สิ พุทโธมันเป็นตัวอย่างไง ก็ถึงจะมาปล่อยวางกิเลส..”

ท่านใดที่เคยได้ไปกราบสักการะหลวงปู่ ท่านจะเห็นจริงดังคำพูดของแอดมิน เช่น เรื่องการเลี้ยงกาแฟสด ที่ท่านใดมาที่วัด หลวงปู่ก็จะให้ลูกศิษย์ชงเลี้ยงแจกจ่ายแขกผู้มาเยือนอย่างไม่อั้น ท่านว่าใครมาวัดป่านาบุญ ถ้าไม่ได้มาจิบกาแฟ ถือว่ามาไม่ถึง อีกทั้งการพิมพ์หนังสือธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจใฝ่ธรรม เป็นการให้ธรรมะเป็นทานอย่างน่านับถือยิ่ง

ปัจจุบัน หลวงปู่กวง โกสโล เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๓ ปี พรรษา ๕๕ (พ.ศ.๒๕๖๓)

หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่

โอวาทธรรทคำสอนหลวงปู่กวง โกสโล
“..คนเราเข้าใจผิด คิดว่าพอแก่แล้วจะสบาย ความจริงมีแต่ทุกข์ที่รออยู่ตลอดสาย พอแก่แล้วก็เจ็บนั่นเจ็บนี่ ยังอยากจะมาเกิดกันอีกหรอ..”

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน

วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่
เสนาสนะภายในวัดป่านาบุญ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่