วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

หลวงตาเลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
หลวงตาเลื่อน โอภาโส

วัดพระธาตุฝุ่น
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

หลวงตาเลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

องค์หลวงตาเลื่อน โอภาโส พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แห่งวงศ์พระกรรมฐานในยุคปัจจุบัน พระผู้ปฏิบัติดีที่มากล้นด้วยความเคร่งครัดในวัตรปฏิบัติและสงบงามในปฏิปทา

หลวงตาเลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทาขององค์หลวงตาเลื่อนนั้น ไม่ได้มีแพร่หลายเป็นสาธารณะเท่าไหร่นัก จึงทำให้น้อยคนที่จะทราบประวัติ ที่แท้จริงขององค์ท่าน หากแต่ประวัติและเรื่องราวในองค์ท่าน จะทราบกันดีในวงศ์พระกรรมฐาน พ่อแม่ครูอาจารย์และหมู่ศิษย์ว่า องค์หลวงตาเลื่อนนั้น ท่านเป็นพระปฏิบัติดีที่เป็นหนึ่งในทายาทธรรมแห่ง องค์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ซึ่งองค์หลวงตาเลื่อนนั้น ได้เคยอยู่ปฏิบัติ ขอข้อวัตรข้อปฏิบัติจากหลวงปู่แหวน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พร้อมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ อีกหลายรูปในยุคปัจจุบัน เป็นต้นว่า

หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑฺโฒ วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่
หลวงปู่สมหมาย จิตฺตปาโล วัดป่าอนาลโย จ.นครปฐม
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี
หลวงปู่บุญจันทร์ จันทสีโล วัดป่ากิ่วดู่ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

ซึ่งนอกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ “หลวงปู่แหวน สุจิณโณ” ที่องค์หลวงตาเลื่อนได้อุปัฏฐาก ขอข้อวัตร ข้อปฏิบัติแล้ว ยังหมายรวมไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์
แห่งวงศ์พระกรรมฐานอีกหลายรูปในอดีต

องค์หลวงตาเลื่อนเป็นพระผู้ปฏิบัติดีที่สงบและสำรวม ตลอดจนมากล้น ด้วยความสมถะและสันโดษ แต่กระนั้นองค์ท่าน ถือเป็นหนึ่งในพ่อแม่ครูอาจารย์ ที่เคร่งครัดในข้อวัตรข้อปฏิบัติอย่างยิ่งยวด เคร่งในวัตรปฏิบัติและเข้าใจในพระธรรมวินัย จนถึงขั้นพ่อแม่ครูอาจารย์หลายรูป ในยุคปัจจบุัน ได้เคยปรารภว่า

“..หากในเรื่องวัตรปฏิบัติ และพระธรรมวินัยสงฆ์อย่างละเอียด ให้ปรึกษาองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาเลื่อนได้.. “

หลวงตาเลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

◎ โอวาทธรรม หลวงตาเลื่อน โอภาโส

องค์หลวงตาเลื่อน โอภาโส แม้จะเป็นพระที่สมถะและสันโดษ หากแต่เมื่อถึงคราวที่องค์ท่านแสดงธรรมนั้น ถือได้ว่าธรรมะขององค์ท่าน ละเอียด ลึกซึ้ง แยบคายยิ่งนัก ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เป็นต้นว่า..

“..จิตเป็นพาล วิญญานเป็นบ้า
ขันธ์ห้าเป็นฟืนเป็นไฟ
ใจมีกิเลส มีแต่เปรตแต่ผีอยู่ในใจ
ถ้าจิตไม่เป็นพาล วิญญานก็ไม่เป็นบ้า
ขันธ์ห้าก็ไม่เป็นฟืนเป็นไฟ
ใจก็ไม่มีกิเลส เปรตผีไม่มีในใจ..”

“…คนเราเกิดมาพร้อมโลภะ โทสะ โมหะ ราคะ
ต้องมีศีลธรรม ปฏิบัติภาวนาเพื่อให้ตามทัน
เป็นการศึกษาทางธรรม
ทางโลก เราเกิดมา
พร้อมกับความไม่มีการศึกษา
จึงต้องเล่าเรียนให้มีวิชาความรู้
ให้ไปใช้ทำมาหากิน
ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวให้รอดในโลกได้
เช่นกัน ถ้าไม่ศึกษาทางศีลธรรม
จะเอาอะไรเลี้ยงตัวให้รอด
จากทุกข์ในวัฏฏะสงสารเล่า..”

“..ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาน ก็ทำหน้าที่ของมันไป
…หน้าที่ของเราคือ รู้การทำงานของสิ่งเหล่านั้น..”

“..บุญและบาป
ก็ออกมาจากที่เดียวกันนั่นแหละ
ออกมาจากที่ใจดวงนี้
จะบุญจะบาปก็อยู่ที่ใจเลือกทำเอา
ให้มีศีลเสีย คนมีศีลแล้วก็ไม่ไปนรกหรอก
คนไม่มีศีลอยากได้โสดาบันก็ไม่ได้
ถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วโสดาบันก็ได้อยู่
สวรรค์ก็ได้อยู่ อยู่ที่ตนทำเอา..”

“..ทำอะไรทำให้จริง
ดีก็ให้มันดีจริง
ชั่วก็ให้มันชั่วจริง
เพราะว่าสัจจะคือความจริง
ทำไม่จริงทำทำไมเสียเวลา..”

เบื้องต้นคือธรรมะหรือข้อธรรมในองค์หลวงตาเลื่อน โอภาโส พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แห่งวงศ์พระกรรมฐานในยุคปัจุบัน ซึ่งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง แต่กระนั้นก็เข้าถึงได้ง่าย ด้วยว่าอยู่ในปัจจุบันธรรมที่สามารถน้อมนำไปปฏิบัติจริงได้

ปัจจุบัน พระครูโสภณธรรมสุนทร (หลวงตาเลื่อน โอภาโส) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุฝุ่น ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สิริอายุ ๗๑ ปี พรรษา ๕๑ (พ.ศ.๒๕๖๓)

พระครูโสภณธรรมสุนทร (หลวงตาเลื่อน โอภาโส) วัดพระธาตุฝุ่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ถือเป็นอีกหนึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แห่งวงศ์พระกรรมมฐานในยุคปัจจุบัน ควรค่าแก่การบูชา ที่ยังทรงสังขารอยู่ด้วยความเรียบง่าย และสงบงามซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตา
ที่มีให้แก่สาธุชนทุกชนชั้น

เจดีย์​บูรพา​จารย์​ วัดพระธาตุ​ฝุ่น บ้านคำเจริญ​ ต.ค้อใต้​ อ.สว่าง​แดนดิน​ จ.​สกลนคร

ขอเรียนเชิญ​ร่วมทอดผ้าป่ามหาสามัคคี​
สบทบทุนสร้าง “เจดีย์​บูรพา​จารย์​ วัดธาตุ​ฝุ่น”
ในวันพฤหัสบ​ดี​ที่ ๓๑ ธันวาคม​ ๒๕๖๓
วัดธาตุฝุ่น บ้านคำเจริญ​ ต.ค้อใต้​ อ.สว่าง​แดนดิน​ จ.​สกลนคร

◎ อานิสงส์ของการสร้างพระมหาเจดีย์
การสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาเป็นการสร้างมหามงคลให้ตนเองอย่างสูงสุด เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่าย การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์ด้วยการร่วมบริจาคเองก็ดีด้วยการชักชวนผู้อื่นก็ดี หากทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธาย่อมได้รับอานิสงค์มากมาย ดังเรื่องอดีตของพระสุธาปิณฑิยเถระ ผู้ใส่ก้อนปูนขาวเพียง ๑ ก้อนลงสู่ในช่องแผ่นอิฐที่มหาบันกำลังก่อสร้างบนเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตใจเลื่อมใสศรัทธายิ่ง ผลบุญนั้นดลบันดาลให้ท่านเกิดเสวยสุขในสวรรค์และโลกมนุษย์ถึง ๙๔ กัปป์ จนถึงสมัยพระสมณโคดม พระพุทธเจ้าองค์นี้ ท่านได้ออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์
เมื่อใดพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามานมัสการและเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ บุญกุศลนี้ย่อมเกิดแก่เจ้าของผู้ร่วมบริจาคทรัพย์และแรงงานที่สร้างพระมหาเจดีย์องค์นี้

ผู้มีจิต​ศรัทธา สามารถ​ร่วม​บุญ​ได้
โดยโอนผ่านบัญชี​: ธ.กรุงเทพ
413-4-46331-6
ชื่อ พระเลื่อน บัวทอง (โอภา​โส)

สอบถาม​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ได้ที่:
ID (line) 091-559-1645
สุวัธณ์ 091-559-1645
ขออนุขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ