วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

ยาท่านอาด สุพัดโท วัดไซยะพูมมาราม สะหวันนะเขต สปป.ลาว

ประวัติ ยาท่านอาด สุพัดโท
วัดไซยะพูมมาราม สะหวันนะเขต สปป.ลาว

ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) วัดไซยะพูมมาราม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) วัดไซยะพูมมาราม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) พระเกจิอาจารย์ผู้มีอายุยืน แห่งวัดไซยะพูมมาราม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) หรือ (ພຣະຫຼັກຄຳ ສວັນນະເຂດຕາທິຄຸນ) เกิดเมื่อปี พ.ศ.2441 (ค.ศ.1898) ณ บ้านพีม เมืองพีม แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว บิดาชื่อ ท้าวหลอยน้อย และมารดาชื่อ นางสิง ยาท่านอาด สุพัดโท ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 3 คน คือ
1.ท้าวบุนทา (เสียชีวิตแล้ว)
2.ท้าวอาด (ยาท่านอาด สุพัดโท) (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ)
3.ท้าวกาติน (เสียชีวิตแล้ว)

◉ ชีวิตในวัยเด็กและการอุปสมบท
เมื่อมารดาเสียชีวิตลง ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ขณะนั้นท่านมีอายุ 8 ปี
ท่านได้บวชหน้าไฟในงานศพของมารดา เมื่อปี พ.ศ.2451 (ค.ศ.1908)

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2453 (ค.ศ.1910) บิดาของท่านก็ได้เสียชีวิตลง ขณะนั้นท่านมีอายุได้ 10 ปี ท่านได้บวชหน้าไฟในงานศพของบิดา ละนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ก็ไม่ได้สึกอีกเลย จนกระทั่งวาระสุดท้าย

ในปี พ.ศ.2457 (ค.ศ.1914) ได้ข้ามไปเรียนหนังสืออยู่ประเทศไทย ซึ่งได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดโศกใหญ่ อำเภอพะนา จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2461 (ค.ศ.1918) ณ พัทธสีมา วัดบ้านส้างมิ่ง ตำบลนาขาม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย โดยมี ยาท่านสิงห์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์วัน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์พรหม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีพระสงฆ์นั่งหัตถบาสจำนวน 24 รูป พิธีอุปสมบทสำเร็จลงเมื่อ 16:20 น.

ในปี พ.ศ.2463 (ค.ศ.1920) ได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหัวดง จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือจังหวัดอำนาจเจริญ) เพื่อเรียนแปลพระธรรมบท มงคลทีปนี สมันตปาสาทิกา โดยมีพระอาจารย์วอ เป็นผู้สอน

ในปี พ.ศ.2466 (ค.ศ.1923) ย้ายไปเป็นอาจารย์สอนไวยกรณ์ บาลี ให้พระเณร ที่วัดบ้านนาสีดา เป็นเวลา 1 ปี

ในปี พ.ศ.2467 (ค.ศ.1924) ได้กลับคืนสู่ภูมิลำเนาประเทศลาว และได้ไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านละหาโคก เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต และได้เปิดโรงเรียนสอนนักธรรมบาลีขึ้น และได้ใช้เวลาในการสอน ณ โรงเรียนแห่งนี้ เป็นเวลา 20 ปี

ในปี พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) ได้นำพาพระสงฆ์ไปตั้งสำนักสอนนักธรรม บาลี อยู่ที่วัดบ้านลำเทน ตาแสงสะคืนใต้ เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต ใช้เวลาสอนอยู่ 6 ปี

ในปี พ.ศ.2497 (ค.ศ.1954) ได้ย้ายจากวัดบ้านลำเทน มาที่ วัดไซยะพูมมาราม แขวงสะหวันนะเขต ในเวลานั้นมี พระลูกแก้วเหลื่อม ปะสันโน (ພຣະລູກແກ້ວເຫລື່ອມ ປະສັນໂນ) เป็นเจ้าอาวาส ทั้งยังเป็นเจ้าคณะแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสังคมนตรี เลยทำให้ตำแหน่งเจ้าคณะแขวงฯว่างลง และจำเป็นจะต้องมีพระมารับตำแหน่งนี้แทน

ดังนั้น พระลูกแก้วเหลื่อม ปะสันโน (ພຣະລູກແກ້ວ ເຫລື້ອມ ປະສັນໂນ) พร้อมพระเถระ จึงมีความเห็นพร้อมกันว่า ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) มีความรู้สติปัญญา เป็นผู้แตกฉานในทางพุทธศาสนา ยาท่านอาด สุพัดโท ท่านจึงรับนิมนต์ และเข้ารับตำแหน่งเจ้าคณะแขวงสะหวันนะเขต

◉ ผลงานต่างๆ ที่ ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) มีดังนี้
ด้านการศึกษา เป็นครูสอนนักธรรม บาลี ที่บ้านละหาโคก เป็นเวลา 24 ปี เป็นครูสอนอยู่บ้านลำเทน เป็นเวลา 6 ปี นอกจากจะเป็นครูอาจารย์สอนแล้ว ยังส่งเสริมลูกหลาน ลูกชาวไร่ช่าวนา ให้สำเร็จการศึกษาสูงๆ จนกลายเป็นบุคคลสำคัญของประเทศได้หลายๆคน นอกจากนั้นยังได้ผลักดันให้มีการสร้างอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ให้แก่โรงเรียนสงฆ์ วัดไซยะพูมมาราม จำนวน 100 ชุด ด้วยทุนทรัพย์ของท่านเอง

◉ ด้านการเผยแผ่ศีลธรรม
ในเรื่องนี้ ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา ดังนั้นยาท่านอาด ท่านจึงเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ถือเป็นปฏิปทาประจำตัว ในทุกๆวันท่านจะต้องแสดงธรรม ให้โอวาทแก่พระสงฆ์สามเณร ภายหลังไหว้พระสวดมนต์แล้ว ในระยะเข้าพรรษา ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ก็ได้แสดงธรรมเทศนา สั่งสอนออกตนญาติโยมทุกๆ วันไม่ได้ขาด เป็นทั้งผู้เทศน์ เป็นทั้งผู้ฟัง ท่านได้เอาใจใส่เรื่องการแสดงธรรมมากเป็นพิเศษ ที่ทำให้ญาติโยมถือเป็นแนวทางปฏิบติ และเมื่อใดที่ทราบว่า ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ท่านได้มาแสดงธรรม ชาวบ้านจะป่าวร้องให้มาฟังธรรมกับท่านอยู่เสมอ

พระเดชพระคุณ ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ยังมีความสามารถเขียนหนังสือใบลานได้หลายๆมัด นับเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยมีเรื่อง พระยามิลินท์ มงคลทีปนีพระเวสสันดร และอื่นๆ

◉ ด้านสาธารณูปการ
ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ท่านเป็นพระที่มีพรสวรรค์ในด้านศิลปะ ถือว่าเป็นอัจฉริยะในตัวคือ เป็นช่างที่มีฝีไม้ลายมือในด้านการแกะสลัก ปั้นรูป แกะลายต่างๆได้ โดยไม่ได้ศึกษาร่ำเรียนจากสำนักใดมาก่อนเลย ท่านก็มีความสามารถทำได้อย่างสวยงามคงทน เช่น การสร้างพระพุทธรูปด้วยปูนก่อด้วยดินเผา
พระพุทธรูปที่ ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ได้สร้างและประดิษฐานไว้ในที่ต่างๆ มีดังนี้

  1. ที่วัดพระทาดอุมุง บ้านละหาโคก เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต 6 องค์
  2. ที่พัทธสีมาบ้านลำเทน เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต 1 องค์
  3. ที่พัทธสีมาบ้านทวด เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต 1 องค์
  4. ที่พัทธสีมาบ้านท่าม่วง เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต 1 องค์
  5. ที่พัทธสีมาบ้านสาโล เมืองคงเซโดน แขวงสะหวันนะเขต 2 องค์
  6. ที่พัทธสีมาบ้านนากะลา เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต 1 องค์
  7. ที่พัทธสีมาบ้านโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย 1 องค์
  8. ที่ถ้ำบ้านแก้งหลักด่าน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 องค์
    รวมทั้งสิ้น 14 องค์

นอกจากสร้างพระพุทธรูปแล้ว ท่านยังสามารถปั้นรูปสัตว์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น ลิง เสือ สิงห์ นาค งู และอื่นๆ ซึ่งแต่ละรูปท่านสามารถปั้นได้เสมือนจริง นอกจากการปั้นพระพุทธรูป และสัตว์ต่างๆ แล้ว ท่านยังสามารถแกะลายประดับสีหน้าโบสถ์ สิม หอแจก และโรงเรียนอีกหลายแห่ง เช่น สีหน้าโบสถ์วัดไซยะพูมมาราม (ວັດໄຊຍະພູມມາຣາມ) สีหน้าหอแจกวัดจอมแก้ว สีหน้าโรงเรียนมัธยมสงฆ์ วัดไซยะพูมมารามหลังเก่า และอื่นๆอีกหลายแห่ง ทั้งนี้ก็เพราะว่า ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ท่านมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดังนั้นทางการปกครองแขวง จึงได้มอบหมายภาระหน้าที่ให้ออกแบบ สร้างประตูโขงเข้าพระธาตุอิงฮัง ทั้งสามด้าน (ทิศตะวันออก เหนือ ใต้) ทั้งได้ออกแบบ ทั้งได้นำพาสร้างด้วยมือท่านเอง ดังที่อยู่ทุกวันนี้ นอกจากนั้น ท่านยังได้นำพาและประกอบส่วนเข้าในงานก่อสร้าง เช่น ช่วยสร้างพระธาตุอุมุง ที่วัดละหาโคก เมืองสองคอน ซึ่งนำโดย ยาท่านหลักคำนน วัดละหาโคก (ຍາທ່ານຫຼັກຄຳນົນ ວັດລະຫາໂຄກ) และสร้างโรงเรียนสงฆ์วัดไซยะพูมมาราม

พระธาตุอิงฮัง (ພຣະທາດອີງຮັງ) แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
พระธาตุอิงฮัง (ພຣະທາດອີງຮັງ) แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
พระธาตุอุมุง (ພຣະທາດອຸມຸງ) เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
พระธาตุอุมุง (ພຣະທາດອຸມຸງ) เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

◉ ด้านการปกครอง
ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ทานเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจเมตตากรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์ที่เกิดร่วมชะตากรรมเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้พระสงฆ์สามเณร ตลอดจนออกตนญาติโยมทุกถ้วนหน้า เลื่อมใส เคารพศรัทธา เทิดทูนในความเมตตาของท่าน ท่านจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานหลายอย่าง และหลายตำแหน่งหน้าที่ด้วยกัน คือ
ในปี พ.ศ.2471-2491 เป็นเจ้าอธิการ วัดบ้านละหาโคก
ในป พ.ศ.2483-2489 เป็นคณะตาแสงนากะลา
ในป พ.ศ.2487-2492 เป็นเจ้าคณะเมือนคันทะบูลี
ในปี พ.ศ.2491-2496 เป็นเจ้าอธิการวัด บ้านลำเทน
ในปี พ.ศ.2496-2546 เป็นเจ้าคณะแขวงสะหวันนะเขต
ในปี พ.ศ.2514-2518 เป็นที่ปรึกษาองค์สมเด็จพระสังฆราชลาว
ในปี พ.ศ.2519-2527 เป็นกรรมการศูนย์กลาง อ.พ.ส.
ในปี พ.ศ.2520 เป็นกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ
ในปี พ.ศ.2517- 2540 เป็นเจ้าอธิการ วัดไซยะพูมมาราม

วัดไซยะพูมมาราม (ວັດໃຫຍ່ໄຊຍະພູມ) แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
วัดไซยะพูมมาราม (ວັດໃຫຍ່ໄຊຍະພູມ) แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

◉ ด้านสมณศักดิ์
เนื่องจากว่า ยาท่านอาด สุพัดโท เป็นพระมหาเถระแห่งวงการคณะสงฆ์ลางองค์หนุึ่ง ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยะธรรม ของสมณรูป นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง ทางราชการ (ในสมัยสมเด็จเจ้ามหาชีวิตในระบอบเก่า) จึงได้พระราชทานสมณศักดิ์ชั้น พระหลักคำ จากสมเด็จเจ้ามหาชีวิต ถวายแด่ ยาท่านอาด สุพัดโท ซึ่งได้รับการเถราพิเสกในปี พ.ศ.2500 และได้พระราชทานทินนามว่า พระหลักคำ สุวันนะเขดตาทิคุน (ພຣະຫຼັກຄຳ ສຸວັນນະເຂດຕາທິຄຸນ) ในปี พ.ศ.2512 (ค.ศ.1969)

◉ งานด้านต่างประเทศ
ในปี พ.ศ.2507 (ค.ศ.1964) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน องค์สมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรลาว เดินทางไปสหภาพโซเวียต ตามคำนิมนต์ของรัฐบาลโซเวียต
ในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) ได้เดินทางไปประเทศพม่า ในนามผู้นำศาสนาของประเทศลาว ตามคำนิมนต์ของรัฐบาลพม่า
นอกจากนี้ ยาท่านอาด สุพัดโท ยังมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศต่างๆ ดังนี้ กัมพูชา อินเดีย สีลังกา ฝรังเศส เนปาล และจีน

ยาท่านอาด สุพัดโท ปฏิบัติศาสนกิจอยู่วัดไซยะพูมมารามตลอดมา คือตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 (ค.ศ.1954) จนถึงปี พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 49 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวง ตั้งแต่วันเดินทางมารับตำแหน่ง จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) วัดไซยะพูมมาราม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) วัดไซยะพูมมาราม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

◉ อวสานชีวิต
ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ดำเนินชีวิตตามวิสัยสมณะเพศมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณร (เมื่ออายุ 12 ปี) อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 21 ปี ดำรงตัวอยู่ในเพศบรรพชิตตลอดมา ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา รับใช้ประชาชนอย่างหนักหน่วงเป็นเวลาหลายสิบปี แต่ท่านก็ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วย แต่พออายุย่างเข้าสู่วัยชรา อายุได้ 80 กว่าปี ท่านได้ไปรักษาตัวที่ประเทศจีนเป็นเวลา 3 เดือน เป็นกระดูกทับเส้น ในปี ค.ศ.1999 เป็นไข้หวัดใหญ่ ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำแขวงสะหวันนะเขต เป็นเวลา 12 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน) ในปี ค.ศ.2003 ในเดือนมิถุนายน ได้เข้านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประจำแขวงฯอีก เป็นเวลา 5 วัน (ตั้งแต่ 9-14 มิถุนายน พ.ศ.2546) เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำแขวงฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 อาการของท่านยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆ กระทั่งวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2546 จึงได้กลับมาวัด ในวันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือน 10 พ.ศ.2546 เวลา 1:30 น. ของคืนวันพุธ ในเช้าพฤหัสบดี ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) ท่านได้วางธาตุขันธ์สิ้นลมหายใจถึงแก่มรณภาพลง นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่ลูกศิษย์ลูกหา ตลอดจนพุทธบริษัทและประชาชนทั่วไป สิริรวมอายุได้ 106 ปี พรรษา 85

◉ ด้านวัตถุมงคล
เหรียญรุ่นแรก ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) มีอยู่ด้วยกัน 2 พิมพ์คือ ด้านหลังยันต์ห้า และด้านหลังพระธาตุอิงฮัง
ความนิยม พิมพ์หลังยันต์จะนิยมมากกว่าครับ เท่าที่พบมีเพียงเนื้อทองแดงรมดำ โดยผู้จัดสร้างซึ่งเป็นลกศิษย์จากประเทศไทยสร้างถวายแด่ ยาท่านอาด สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) เพื่อเป็นสังฆานุสรณ์ให้ท่านแจกแก่ญาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นศิริมงคล

รับเช่า เหรียญ ยาท่านราจ สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) หลังยันต์ห้า สปป.ลาว โทร. 086-7890968
รับเช่า เหรียญ ยาท่านราจ สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) หลังยันต์ห้า สปป.ลาว โทร. 086-7890968
รับเช่า เหรียญ ยาท่านราจ สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) หลังยันต์ห้า สปป.ลาว โทร. 086-7890968
รับเช่า เหรียญ ยาท่านราจ สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) หลังยันต์ห้า สปป.ลาว โทร. 086-7890968
รับเช่า เหรียญ ยาท่านราจ สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) หลังพระธาตุอิงฮัง สปป.ลาว โทร. 086-7890968
รับเช่า เหรียญ ยาท่านราจ สุพัดโท (ຍາທ່ານອາດ ສຸພັດໂທ) หลังพระธาตุอิงฮัง สปป.ลาว โทร. 086-7890968