วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

หลวงพ่ออินทร์ อินทสุวัณโณ วัดตาลบำรุงกิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่ออินทร์ อินทสุวัณโณ

วัดตาลบำรุงกิจ
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

หลวงพ่ออินทร์ อินทสุวัณโณ วัดตาลบำรุงกิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
หลวงพ่ออินทร์ อินทสุวัณโณ วัดตาลบำรุงกิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

พระครูวรปรีชาวิหารกิจ (หลวงพ่ออินทร์ อินทสุวัณโณ) วัดตาลบำรุงกิจ พระเถราจาย์ยุคเก่าดำเนินสะดวก เมืองราชบุรี

ในอดีตพระอุปัชฌาย์ ที่มีโด่งของเมืองราชบุรี หากอําเภอเมืองต้องยกให้หลวงพ่อห้อง อําเภอบ้านโป่ง ต้องยกให้หลวงปู่เข็มและอําเภอดําเนินสะดวกต้องยกให้ หลวงพ่ออินทร์ อินทสุวัณโณ ที่คนนิยมบวชด้วยและฝากตัวเป็นศิษย์

◉ ชาติภูมิ
หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์อินทร์ อินทสุวัณโณ เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๓๙๔ ณ ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ท่านได้เข้าอุปสมบท เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๔ โดยมี พระอุปัชฌาย์แดง วัดราชคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์ทอง วัดท่าสุวรรณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และหลวงพ่อเล็ก วัดท่าสุวรรณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “อินทสุวณโณ”

หลวงพ่ออินทร์ อินทสุวัณโณ ท่านได้ศึกษาพระธรรม วินัยและร่ำเรียนวิชาต่างๆ จากพระสมุห์ทอง วัดท่าสุวรรณ และหลวงปู่อัน แห่งวัดบางจาก

พระอุปัชฌาย์อินทร์ อินทสุวัณโณ ท่านมักออกเดินธุดงค์ ไปกับหลวงปู่อ้น ซึ่งหลวงปู่โอนนั้นคือพระเถราจาย์ผู้เป็น ศิษย์เอกของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ด้วยความแตกฉานทางพระธรรมวินัย ท่านจึงได้รับแต่งตั้ง เป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นเจ้าคณะอําเภอดำเนินสะดวก

พระเถราจารย์ที่ได้บวชจากท่านและร่่ำเรียนวิชาจากท่านมีมากมาย อาทิเช่นหลวงพ่อบุญ วัดประสาทสิทธิ์ บวชเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๕๙ หลวงพ่ออุ้น วัดปรกเจริญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ หลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง พระอาจารย์เชย วัดตาลบํารุงกิจ และพระอาจารย์เก่ง วัดหลักหก เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ โดยมี เอกสารบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือของ วัดหลักหก ทั้งนี้หลวงพ่ออินทร์ยังเป็นพระอาจารย์ผู้ถ่ายทอด วิชาอาคมให้กับหลวงพ่อชุม วัดราชครามอีกด้วย

◉ ด้านวัตถุมงคล
ใน พ.ศ.๒๔๕๙ มีการสร้างเหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออินทร์ ขึ้นเป็นเหรียญรูปใบโพธิ์ (รูปหัวใจ) มีทั้งเหรียญปั้มและ เหรียญหล่อ ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนตัวท่านและประดับด้วย ดอกไม้และโบว์อย่างสวยงาม ด้านหลังล้อมด้วยอักษรขอม ว่า “อะสังวิสุโลปุสะภุภะ” (นวหรคุณ) “อินังจะโตโรธินัง” (ฝนแสนห่า หนึ่งในหัวใจคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ) ตรงกลาง บรรทัดบนลงด้วย “พุทธะสังมิ” (หัวใจไตรสรณคมน์) บรรทัดที่สองคือชื่อตัวท่าน “อินทสุวณโณ” และบรรทัดสุดท้ายลง “ปะพะกะสัง” (หัวใจคาถาเอกลักษ์ของท่านเอง) ถือว่าเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนพระสงฆ์ที่สร้างขึ้นทันตัวของ พระเถราจารย์เหรียญแรกของประเทศไทย และเหรียญหล่อ นั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญหล่อที่มีการบันทึกปี พ.ศ. บนเหรียญ เป็นเหรียญแรก ๆ ของประเทศไทยเช่นกัน

เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่ออินทร์ วัดตาลบำรุงกิจ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ.๒๔๕๙
เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่ออินทร์ วัดตาลบำรุงกิจ จ.ราชบุรี ปี พ.ศ.๒๔๕๙

◉ มรณภาพ
พระครูวรปรีชาวิหารกิจ (หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์อินทร์ อินทสุวัณโณ) วัดตาลบำรุงกิจ ได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ สิริอายุรวมได้ ๘๒ ปี พรรษา ๖๒