วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

พระอาจารย์อุ่น ธัมมธโร วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) ต.หมากแข้ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ประวัติและปฏิปทา
พระอาจารย์อุ่น ธัมมธโร

วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

พระอาจารย์อุ่น ธมฺมธโร วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)

พระอาจารย์อุ่น ธมฺมธโร ท่านเป็นชาวอําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เดิมท่านบวชเป็นพระภิกษุมหานิกาย ต่อมาได้ญัตติเป็นพระคณะธรรมยุติกนิกาย พร้อมด้วยพระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ ,พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และ พระอาจารย์กว่า สุมโน ณ วัดโพธิสมภรณ์ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ปี พ.ศ.๒๔๘๑ พระอาจารย์อุ่น ธมฺมธโร ท่านเป็นเจ้าอาวาส วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) และในปีนี้ พระอาจารย์อุ่นได้เดินทางไปธุดงค์และชักชวนพระ ๓๐ รูป ซึ่งมี หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม จากอำเภอมุกดาหารมาจำพรษา อยู่ที่ วัดบ้านจิก อ.เมือง จ.อุดรธานี

เมื่อพรรษาที่ ๙ ท่านมรณภาพในป่า ที่อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่ออายุ ได้ ๕๖ ปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง