วันศุกร์, 8 กรกฎาคม 2565

พระอาจารย์ทอง อโสโก ท่านเป็นพระสายกรรมฐาน ศิษย์ยุคต้นของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

ประวัติและปฏิปทา
พระอาจารย์ทอง อโสโก

วัดป่าโสภาณาราม บ้านสวนงัว
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

พระอาจารย์ทอง อโสโก วัดป่าโสภาณาราม บ้านสวนงัว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
พระอาจารย์ทอง อโสโก วัดป่าโสภาณาราม บ้านสวนงัว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ท่านพระอาจารย์ทอง อโสโก ท่านเป็นพระสายกรรมฐานยุคต้น ศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

◉ ชาติภูมิ
พระอาจารย์ทอง อโสโก นามเดิมของท่านชื่อ ทอง นามสกุล ครโสภา บ้านเกิด เกิดที่บ้านดงน้อย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๗ เป็นบุตรของพ่อคูณตา แม่แดง ครโสภา

พระอาจารย์ทอง อโสโก ท่านเป็นคนแข็งแรงว่องไว รูปร่างเตี้ยล่ำสัน พูดจาโผงผาง เสียงดังฟังชัด ท่านใช้ชีวิตผาดโผนในวงการนักเลง – นายฮ้อยอย่างโชกโชน จนเกิดความเบื่อหน่าย

◉ การอุปสมบท
เมื่ออายุได้ ๓๑ ปี วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดโพธิ์ชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยมีพระธรรมเจดีย์
(จูม พนฺธุโล) ครั้งเป็นพระครูชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้ติดตามท่านพระอาจารย์เสาร์ ไปจำปาศักดิ์ ลาวใต้ หลังจากนั้นได้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบูรพาฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ต่อจากท่านพระอาจารย์พร สุมโน

ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้รับนิมนต์อยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วอัมพวัน อ.เมือง จ.นครพนม จนชราภาพ หลานของท่านที่อยู่บ้านสวนงัว ได้มารับตัวท่านไปปรนนิบัติที่วัดป่าโสภนาราม บ้านสวนงัว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จนท่านถึงแก่มรณภาพที่นั่น

พระอาจารย์ทอง อโสโก มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ สิริรวมอายุได้ ๘๔ ปี ๑ เดือน ๒๖ วัน อายุพรรษา ๕๓