วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมมาราม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร

วัดป่าโสภณธรรมมาราม
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมมาราม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร นามเดิมชื่อ ชาตรี โสภณ เกิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ที่ จ.ตราด โยมบิดาชื่อ จั่น โสภณ โยมมารดาชื่อ สายหยุด โสภณ
ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เพื่อแทนคุณบิดามารดา ได้ฉายาทางธรรมว่า “ปภัสสโร” แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง, ผู้มีความผ่องใส

พระอาจารย์ชาตรี ปภสฺสโร วัดป่าโสภณธรรมาราม

ต่อมาเมื่อบวชครบสามเดือนแล้ว พระอาจารย์ชาตรีท่านกลับมีความอาลัยต่อผ้ากาสาวพัตร์ และ มีความคิดที่จะลองเรียนรู้ทางด้านการปฎิบัติธรรม จึงตัดสินใจเดินทางไปทางทิศเหนือ โดยถือเอาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นที่หมาย และได้ถวายตัวเป็นศิษย์ หลวงปู่สุพรหมญานเถระ (หลวงปู่ครูบาพรหมมา พรหมจักโก) เพื่อเรียนกรรมฐาน

พระสุพรหมยานเถร (หลวงพ่อพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)
พระสุพรหมยานเถร (หลวงพ่อพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)

เมื่อหลวงปู่สุพรหมญาณเถระ ได้มรณะภาพลง หลังจากเสร็จภารกิจจึงตัดสินใจออกธุดงค์ จาริกไปตามเขาทางภาคเหนือ โดยกำหนดอยู่ปฎิบัติธรรมแห่งละ ๑ พรรษา

ลุถึงปี พ.ศ.๒๕๓๔ ในพรรษาที่ ๙ ท่านได้นิมิตเห็นสถานที่แห่งหนึ่ง มีสระน้ำกว้างใหญ่มีงูที่มีลักษณะที่ต่างจากงูทั่วไป จึงตัดสินใจออกธุดงค์ตามหาสถานที่ ๆ พบเห็นในนิมิต ได้จาริกธุดงค์มาทางภาคอีสาน และ ได้พบสถานที่ดังกล่าว โดยกำหนดสถานที่ตามที่เห็นในนิมิต คือที่ตั้งวัดป่าโสภณธรรมาราม บ้านกุดจิก ตำบลนาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ในปัจจุบัน และได้อยู่จำพรรษา พัฒนาวัดป่าโสภณธรรมาราม จวบจนถึงปัจจุบัน

พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร ท่านได้ไปเรียนรู้ทางด้านการปฎิบัติธรรมกับหลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม และไปเรียนรู้การจัดสร้างพระขุนแผนผงพรายกุมารจากหลวงพ่อสาคร มนุญโญ วัดหนองกรับ จ.ระยอง เจ้าตำหรับ “ผงพรายกุมาร

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

ปี พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๖ พระอาจารย์ชาตรี เดินทางไปเป็นพระธรรมฑูตที่ประเทศเดนมาร์ก
ปี พ.ศ.๒๕๓๗ เริ่มขุดสระโบกขรณี (สระโสภณ) เพื่อใช้ชลประทานภายในวัดป่าโสภณธรรมราม
ปี พศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน เริ่มสร้างเจดีย์กลางน้ำ

พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมมาราม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมมาราม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ปัจจุบัน พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดป่าโสภณธรรมาราม อายุได้ ๕๙ ปี พรรษา ๓๗ (พ.ศ.๒๕๖๓)

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ https://torgorn.weebly.com