วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน วัดป่าสันติวัน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน

วัดป่าสันติวัน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน วัดป่าสันติวัน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน ทายาทธรรมหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล

พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน นามเดิมชื่อ กองแพง ไชยบุบผา เกิดเมื่อ วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๗ ณ บ้านหนองพะเนาว์ ต.ส่วางแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ ขณะมีอายุ ๑๗ ปี ได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านนาเหมือง อ.พังโคน จ.สกลนคร โดยมี ท่านพระครูศรีภูมานุรักษ์ (พระอาจารย์คำมี สุวัณณสิริ) เป็นอุปัชฌาย์ หลังจากบวชเณรเสร็จได้ปฏิบัติอุปัฏฐากรับใช้ หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

พระครูศรีภูมานุรักษ์ (พระอาจารย์คำมี สุวัณณสิริ) วัดป่าสามัคคีธรรม

ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เมื่ออายุครบบวช หลวงปู่บุญหนาได้พาสามเณรกองแพง มาอุปสมบทเป็นภิกษุ ณ อุโบสถ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคมโดยมี เจ้าคุณพิศาลศาสนกิจ วัดสุทธิมงคล เป็นอุปัชฌาย์ พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงปู่แปลง สุนทโร) เป็นกรรมวาจาจารย์ (ขณะนั้นหลวงปู่ฝั้น อาจาโร พักอยู่ที่วัดป่าถ้ำขาม) ได้รับฉายาว่า “วิโรจโน” แปลว่า “ผู้รุ่งเรือง

หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล
หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล

หลังอุปสมบท ได้จำพรรษาที่วัดป่าโสถิผล โดยมีหลวงปู่บุญหนา ได้ฝึกฝนอบรมข้อวัตรปฏิบัติ และเริ่มปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน ออกบำเพ็ญเพียรทางจิตตภาวนากับหลวงปู่บุญหนาเป็นประจำ

ในพรรษาแรก ระหว่างที่ท่านอยู่วัดป่าโสถิผล ได้มีโอกาสติดตามหลวงปู่บุญหนาไปเยี่ยมอาการป่วยของหลวงปู่ฝั้นอยู่บ่อยๆ ที่วัดป่าอุดมสมพร โดยการเดินเท้า ระยะทางจากวัดป่าโสถิผลถึงวัดป่าอุดมสมพรประมาณ ๗ กิโลเมตร

ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ หลังจากได้ศึกษาพระธรรม ข้อปฏิบัติต่างๆ และฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน จนเป็นที่เข้าใจแล้ว หลวงปู่บุญหนาจึงให้พระอาจารย์กองแพง กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ได้จำพรรษาที่ วัดป่าสันติวัน บ้านหนองพะเนาว์ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ระหว่างที่จำพรรษาที่วัดป่าสันติวัน เมื่อมีงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน ท่านจะต้องให้คนมานิมนต์พระอาจารย์กองแพงไปด้วยเสมอ พระสหธรรมิกของท่านพระอาจารย์กองแพง วิโรจโน เช่น หลวงปู่ชาลี วัดป่าบ้านคำบอน (มรณภาพแล้ว) หลวงปู่สา ปภัสสโร วัดท่าวารีวนาราม บ้านนาทม (มรณภาพแล้ว)

เมื่อจำพรรษาที่วัดป่าสันติวัน ด้วยพระอาจารย์กองแพง ท่านมีอุปนิสัยวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นที่ ไม่ชอบจาริกโดยทั่วไป จึงได้เริ่มพัฒนาวัดโดยพาพระในวัดและชาวบ้าน สร้างศาลา กุฏิ แทงค์น้ำ ประตูโขง กำแพง เจดีย์ ๙ เหลี่ยม เกือบจะทุกอย่างภายในวัด โดยพระอาจารย์กองแพง จะออกแบบเองและพาพระเณร พร้อมชาวบ้านทำเองทั้งหมด นับได้ว่าพระอาจารย์เป็นพระนักพัฒนาอย่างแท้จริง

พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน วัดป่าสันติวัน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ปัจจุบัน พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสันติวัน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร สิริอายุ ๖๖ ปี พรรษา ๔๖ (พ.ศ.๒๕๖๓)