วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธฺ์ชัยนิมิต (เมืองเจีย) อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อทองสุข สัมปันโน
วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หลวงปู่ทองสุข สมฺปนฺโน (พระครูโพธิคุณสถิตย์) อดีตเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยนิมิต (บ้านเมืองเจีย) อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

◉ ชาติภูมิ
หลวงปู่ทองสุข สมฺปนฺโน (พระครูโพธิคุณสถิตย์) นามเดิมชื่อ “ทองสุข” เกิดเมื่อ ๒๖ พฤภาคม พ.ศ.๒๔๗๑ เกิดในครอบครัว สังฆทิพย์ บิดาชื่อ “นายตุ้ย” และมารดาชื่อ “นางสอน สังฆทิพย์

◉ บรรพชา
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๐ ณ วัดรัตนมานิตย์ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทางทิศตะวันออกบ้านเมืองเจีย ๑-๒ กิโลเมตร โดยมี พระครูบุญมานิตย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ตอนนั้นเณรทองสุข อายุ ๑๙ ปี หลังจากรับใช้พระอุปัชฌาย์ ตามประเพณีแล้วจึงเดินทางมาจำพรรษาที่ วัดทองนพคุณ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

◉ อุปสมบท
จนต่อมาเมื่ออายุครบบวช ท่านจึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดทองนพคุณ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเมีย โดยมี พระครูจันทสีตลคุณ (หลวงปู่จันดา) ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นพระอุปัชฌาย์

หลังจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนเรียนได้สำเร็จนักธรรมชั้นเอก ในสนามวัดห้วยถั่วใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖

อยู่จำพรรษาที่วัดโพธิ์ชัยนิมิต ได้มุมานะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนแตกฉานในเวลาอันรวดเร็ว สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดห้วยถั่วใต้ รวมทั้งศึกษามูลกัจจายน์ บาลี อักษรขอม ไทยน้อย อักษรลาวกับพระครูจันทร์ศรีตลคุณอยู่หลายพรรษา ทำให้มีความรู้ด้านอักขระโบราณ

ยังให้ความสนใจศึกษาด้านไสยเวท ในยุคนั้นชื่อเสียงของ หลวงปู่สาธุ์ สุขธัมโม วัดบ้านเหล่า โด่งดังไปทั่วทั้งอีสานกลางและอีสานตอนใต้ ในฐานะพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมสายเขมร ที่สืบสายมาจากพระครูสีหราชบูรพาจารย์ ที่มีอายุในช่วงสมัยต้นรัชกาลที่ ๕

ขอฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนไสยเวทกับ หลวงปู่สาธุ์ โดยหลวงปู่เมตตาถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิ้น จึงถือเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของ หลวงปู่สาธุ์ สุขธัมโม วัดบ้านเหล่า

จากนั้นหลวงปู่ทองสุขได้ออกธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรหลายแห่งในภาคอีสาน ไปไกลถึงประเทศลาวและเขมร เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นอยู่หลายปี

สำหรับอาจารย์องค์สำคัญของ พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) คือ หลวงปู่พวง กนฺตธมฺโม หรือ พระครูสังฆกิจพิเชฏฐ์ แห่งวัดรัตนวัน (บ้านสระแคน) อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พระเกจิผู้เรืองวิทยาคมยุคเก่า ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคอีสาน หลวงปู่ทองสุข ท่านเล่าว่าได้เรียนวิชาจาก หลวงปู่พวง ไว้พอสมควร แต่เห็นที่ท่านภูมิใจมากก็เห็นจะเป็นวิชา ทำน้ำมนต์และกัมมัฏฐาน นั่นเองในเรื่องการเรียนวิชาอาคมนั้น หลวงปู่ทองสุขมักย้ำอยู่เสมอว่า “ถ้าคิดจะเรียนคาถาอาคม จากครูคนไหนนั้นให้ดูอยู่ ๓ อย่างคือ

๑. ดูใต้ถุนบ้านว่ามีวัวควายเยอะหรือไม่
๒. ดูยุ้งข้าวว่ามีข้าวเต็มหรือไม่
๓. ดูรอบๆ ว่ามีคนนับถือเยอะหรือไม่ เพราะบางวิชาเรียนแล้วจน บางวิชาเรียนแล้วคนเกลียด บางวิชาเรียนแล้วสามปีย้ายเรือนสามเดือนย้ายบ้านก็มี ควรดูให้ดีเสียก่อน”

◉ งานปกครอง
ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยนิมิต เมืองเจีย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยนิมิต
ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลปะหลาน เป็นรองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๕๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

◉ ปัจฉิมกาล
พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต (บ้านเมืองเจีย) ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาตลอด จนเมื่ออายุย่างเข้าสู้วัยชราอายุได้ ๘๐ ปี ท่านได้อาพาธด้วยโรคมะเร็งปอด จนเมื่อถึง วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ หลวงปู่ทองสุข ได้มรณภาพอย่างสงบที่ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เมื่อเวลา ๒๑.๔๑ น. สิริอายุรวมได้ ๘๑ ปี พรรษา ๖๑

พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

◉ ด้านวัตถุมงคล
วัตถุมงคลของ หลวงปู่พระครูโพธิคุณสถิตย์ แต่ละรุ่นล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ เป็นที่โจทย์ขานในหมู่ศิษยานุศิษย์ โดยเฉพาะ ชาวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ ละแวกใกล้เคียงต่างเสาะแสวงหามาครอบครองเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

เหรียญ พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
เหรียญ พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
เหรียญ พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
เหรียญ พระครูโพธิคุณสถิตย์ (หลวงปู่ทองสุข สัมปันโน) วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ถึงแม้หลวงปู่จะมรณภาพไปนานแล้ว แต่คุณงามความดีหลวงปู่ที่ท่านบำเพ็ญมา สร้างมาตลอด การดำรงธาตุขันธ์ของท่าน ยังสถิตย์อยู่ในใจสานุศิษย์ ตราบนานเท่านาน