วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) วัดท่าดอกแก้วเหนือ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ประวัติและปฏิปทา
พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย)
วัดท่าดอกแก้วเหนือ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) วัดท่าดอกแก้วเหนือ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) วัดท่าดอกแก้วเหนือ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) อดีตเจ้าคณะตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าดอกแก้วเหนือ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง วิทยาคมเข้มขลังรูปหนึ่งของ จ.นครพนม เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานและวิทยาคม เป็นลูกศิษย์สืบสายธรรมจากหลวงปู่สีทัตถ์ อดีตพระเกจิสองฝั่งโขงที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ

◎ ชาติภูมิ
พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) นามเดิมชื่อ “สนธิ์ คงเหลา” เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๒ ที่บ้านท่าดอกแก้วเหนือ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ “นายแสง” และมารดาชื่อ “นางทุม คงเหลา” เป็นบุตรคนที่ ๒ โดยมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน ๖ คน คือ
๑. นางผา คงเหลา
๒. นายสนธิ์ คงเหลา (พระครูสันธานพนมเขต)
๓. นายแสน คงเหลา
๔. นางน้อย คงเหลา
๕. นางพุฒ คงเหลา
๖. นายกา คงเหลา

◎ ปฐมวัย
ได้รับการอบรมสั่งสอนด้วยดีจากบิดามารดา จนกระทั่งอายุได้ ๑๔ ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่าดอกแก้วใต้ (วัดโสดาประดิษฐ์ในปัจจุบัน ) โดยมี พระอาจารย์นนท์ เป็นพระอุปัชฌายะ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๖ เมื่อบรรพชาแล้วก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ ศึกษาเล่าเรียนอักษรธรรม (ไทยน้อย) ลาว ขอม และสวดมนต์สูตรต่างๆ อยู่ในสำนักของท่านอาจารย์นนท์ จนมีวิชาความรู้ตามสมควรแก่ภาวะการศึกษาอยู่ในสมัยนั้น ตลอดเวลาที่สามเณรสนธิ์ ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสำนักนี้ สามเณรสนธิ์ก็เป็นที่รักใคร่และไว้วางใจของท่านอาจารย์เป็นอันมาก

◎ อุปสมบท
พอสามเณรสนธิ์อายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดท่าดอกแก้วใต้ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๒ โดยมี พระอาจารย์ภูมี เป็นพระอุปัชฌายะ พระอาจารย์นนท์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์สม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สุรชโย

ครั้นอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย มีความรู้พอสมควร เท่าที่จะสามารถจะศึกษาได้ในสมัยนั้นโดยได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านพระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน วัดพระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม ศึกษาทางด้านวิปัสสนาธุระ ที่วัดป่าอรัญญคามวาสี (วัดพระธาตุท่าอุเทนปัจจุบัน) ศึกษาอยู่ได้ ๑ พรรษา จนนับได้ว่าเป็นศิษย์ผู้มีความรู้ความสามารถองค์หนึ่งของพระอาจารย์

หลังจากนั้นก็อำลาพระอาจารย์ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยออน แขวงเมืองบ่อสะแทน ประเทศลาว อยู่กับพระอาจารย์โสดา ซึ่งเป็นลุงของท่านเป็นเวลา ๓ ปี แล้วจึงได้ย้ายกลับมาจำพรรษาที่วัดท่าดอกแก้ว ซึ่งเป็นสำนักเดิมของท่าน โดยการอาราธนาของอุบาสกอุบาสิกาบ้านท่าดอกแก้ว

ต่อมาเจ้าอาวาสวัดท่าดอกแก้วถึงแก่มรณภาพลง ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าดอกแก้วตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๒ ในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่นี้ ก็พยายามปฏิบัติศาสนกิจในหน้าที่ด้วยดี

◎ โดยมีตำแหน่งหน้าที่และสมณศักดิ์ที่ได้รับดังนี้ คือ
ในปี พ.ศ.๒๔๗๓ ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็น เจ้าคณะตำบลท่าจำปา
ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌายะ ประจำเขตตำบลท่าจำปา
ในปี พ.ศ.๒๔๘๐ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบธรรมและตรวจธรรมสนามหลวงมาโดยตลอด
ในปี พ.ศ.๒๔๙๓ ได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามว่า “พระครูสันธานพนมเขต

◎ การก่อสร้าง

  • ได้เป็นผู้ช่วยเหลือท่านอาจารย์สีทัต ก่อสร้างพระธาตุท่าอุเทน
  • ได้ชักชวนญาติโยมจัดสร้างกุฏิตึก ๒ ชั้น ที่วัดท่าดอกแก้ว
  • ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลัง โดยความร่วมมือของทายกทายิกา ชาวบ้านท่าดอกแก้วและหมู่บ้านใกล้เคียง
  • ได้ชักชวนญาติโยมสร้างกุฏิไม้ขึ้นอีก ๓ หลัง ที่วัดท่าดอกแก้ว
  • ระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๔ ได้สร้างพระอุโบสถขึ้น ๑ หลัง ที่วัดท่าดอกแก้วแล้วเสร็จพร้องทั้งการฉลองใน พ.ศ.๒๔๙๘

ลักษณะนิสัยทั่วไป พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) ปรกติเป็นผู้ร่าเริงอยู่เสมอ มีเมตตาจิตอยู่เป็นประจำ ฉะนั้น จึงทำให้ประชาชนทั้งหลายเคารพนับถือท่านมากทั้งใกล้และไกล ตั้งอยู่ในฐานะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของศิษยานุศิษย์ทุกคน จนพากันเรียกท่านว่า “หลวงพ่อ” อย่างสนิทปากสนิทใจทุกคำไป

เมื่ออายุเข้าวัยชราโรคภัยไข้เจ็บเข้าเบียดเบียนสังขารร่างกายของท่าน บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างก็ได้พยายามเอาใจใส่ดูแล ถวายการรักษาพยาบาลเรื่อยมา

พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) วัดท่าดอกแก้วเหนือ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) วัดท่าดอกแก้วเหนือ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

◎ มรณภาพ
ครั้นถึงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๐ ท่านหลวงพ่อพระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) ก็ได้ล้มป่วยลง บรรดาศิษย์ทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันนำท่านไปรักษายังโรงพยาบาลเมืองนครพนม คณะนายแพทย์และพยาบาล ก็ได้ถวายการรักษาด้วยดี จนอาการดีขึ้น ก็นำท่านไปพักผ่อนที่วัด ในระยะ ๒ เดือน หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว อาการป่วยของท่านก็มีแต่ทรงกับทรุด

จนล่วงมาถึงวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ อาการป่วยของ หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย วัดท่าดอกแก้วเหนือ ก็ยิ่งเพิ่มหนักขึ้นเป็นทวีคูณ และแล้วครั้นเมื่อถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. หลวงปู่พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) ก็ได้แก่ถึงมรณภาพลง ณ วัดท่าดอกแก้ว ด้วยอาการสงบ ท่ามกลางศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก นับอายุโดยปีได้ ๘๘ ปี โดยพรรษาได้ ๗๔ พรรษา หากนับตั้งแต่เณร เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง วิทยาคมเข้มขลังรูปหนึ่งของ จ.นครพนม หลวงปู่สนธิ์ มีความเชี่ยวชาญด้านปริยัติธรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีชื่อเสียงในด้านขับไล่ภูตผีปีศาจและคุณไสย โดยเฉพาะผ้ายันต์ลงคาถาเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว ได้ถูกจัดให้อยู่ในทำเนียบ ๑๐๘ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศ

หลวงพ่อพระครูสันธานพนมเขต (พระอาจารย์สนธิ์) เป็นผู้ชำนาญทั้งทางปริยัติและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นผู้ทรงคุณอันสูงในทางไสยศาสตร์ ในระหว่างที่ยังมีชีวิตได้บำเพ็ญสมณธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ใครมานิมนต์ไปไหนไม่ขัดข้อง เป็นที่เคารพในหมู่ประชาชนทั้งสองฝั่งโขงไทยลาว

หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย มีชื่อเสียงทางขับไล่ภูตผีปีศาจและคุณไสย และทุกๆ วันจะมีผู้เดินทางมาขอพระเครื่อง และเครื่องรางของขลังนานาชนิดจากท่านไม่ขาด ในคราวกรณีพิพาทอินโดจีน ผ้ายันต์แคล้วคลาดของท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ทหาร ตำรวจ หลั่งไหลไปขอแน่นขนัดวัด ท่านก็แจกคาถาและผ้ายันต์ให้อย่างทั่วถึง ในบริเวณวัดท่าดอกแก้ว จะมีผู้คนมานั่งเฝ้ารอพบท่านอยู่มากมายไม่ขาดสาย ทุกคนมาที่นี่เพื่อกราบท่าน และขอของดีกันทั่วหน้า

◎ ด้านวัตถุมงคล
ก่อนที่ หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย วัดท่าดอกแก้วเหนือ จะมรณภาพได้ ๒ ปี นายชวน กิติศรีวรพันธ์ อดีต ส.ส.นครพนม ลูกศิษย์ได้จัดสร้างวัตถุมงคล เป็นเหรียญหลวงปู่สนธิ์ รุ่น ๑ พ.ศ.๒๕๐๘ ไว้แจกจ่ายให้เฉพาะทหารหาญ มีเนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง เนื้อทองเหลือง และเนื้อทองเหลืองรมดำ ไม่ทราบจำนวนที่จัดสร้างแน่ชัด แต่มีจำนวนการสร้างน้อย
เหรียญรุ่นแรก พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) วัดท่าดอกแก้วเหนือ พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นเหรียญกลม มีหูห่วง สันขอบเหรียญนูน

เหรียญรุ่นแรก พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) วัดท่าดอกแก้วเหนือ
เหรียญรุ่นแรก พระครูสันธานพนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ สุรชโย) วัดท่าดอกแก้วเหนือ

ด้านหน้าเหรียญ มีรูปหลวงปู่สนธิ์ ครึ่งองค์ ใต้ฐานขอบโค้งด้านล่าง สลักตัวหนังสือนูนคำว่า “พระครูสันธานพนมเขต (อาจารย์สนธิ์)

ด้านหลังเหรียญ แบนราบ ไม่มีขอบ สลักเป็นยันต์อักขระยันต์เกาะเพชร ซึ่งเป็นยันต์ที่ลงด้วยพุทธคุณ อิติปิโส ๘ ทิศ แล้วชักตารางจากตัว “อิ” ไปเป็นเส้นม้าหมากรุก

เหรียญรุ่นดังกล่าว หลวงปู่สนธิ์ ประกอบพิธีนั่งภาวนาจิตปลุกเสกภายในกุฏิตลอดพรรษา ทำให้พุทธคุณของเหรียญรุ่นนี้เข้มขลังยิ่ง โดดเด่นด้านคุ้มครองแคล้วคลาดภยันตรายทั้งปวง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=31045