วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

หลวงปู่สุ่ย ถิรธัมโม (พระครูสถิตวุฒิธรรม) วัดหนองขาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่สุ่ย ถิรธัมโม
วัดหนองขาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หลวงปู่สุ่ย ถิรธัมโม (พระครูสถิตวุฒิธรรม) วัดหนองขาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
หลวงปู่สุ่ย ถิรธัมโม (พระครูสถิตวุฒิธรรม) วัดหนองขาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หลวงปู่สุ่ย ถิรธัมโม (พระครูสถิตวุฒิธรรม) วัดหนองขาม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองมหาสารคาม ทายาทธรรม หลวงปู่สาธุ์ สุขธัมโม อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

◉ ชาติภูมิ
หลวงปู่สุ่ย ถิรธัมโม (พระครูสถิตวุฒิธรรม) นามเดิมชื่อ “สุวิทย์ ปุงปอพาน” เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๐ ที่บ้านหนองขาม ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

◉ ปฐมวัย
เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านหนองขาม จากนั้นได้ออกมาช่วยงานครอบครัวทำไร่ทำนาด้วยความขยันขันแข็ง แต่ด้วยความที่เป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เมื่ออายุครบบวช

◉ อุปสมบท
ในปี พ.ศ.๒๔๙๐ เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดทองนพคุณ โดยมี พระครูจันทสีตลคุณ ​(หลวง​ปู่​จัน​ดา​ จัน​ทา​โภ)​ วัดทองนพคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการพวง วัดอัมพวัน บ้านสระแคน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และ พระครูมานิตย์ วัดบ้านหัวหมู เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ถิรธมฺโม

ต่อมาได้รับทราบกิตติศัพท์ของ หลวงปู่สาธุ์ สุขธัมโม เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าในวัตรปฏิบัติ จึงเดินทางไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ เล่าเรียนวิทยาคมกับหลวงปู่สาธุ์ รวมทั้ง ได้ศึกษาอักขระโบราณ ลาว ขอม ไทยน้อย จนมีความชำนาญทั้งอ่านและเขียน

จนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จารอักขระลงบนเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่สาธุ์ทุกเหรียญ ก่อนทำพิธีพุทธาภิเษก

นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจศึกษาพระธรรมวินัย เดินทางไปเรียนที่สำนักวัดทองนพคุณมุมานะศึกษาจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก

ก่อนได้รับการนิมนต์จากชาวบ้านหนองขาม ให้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหนองขาม ซึ่งเป็นบ้านเกิด นับแต่นั้นมาหลวงปู่สุ่ย ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มาโดยตลอด

เป็นที่ทราบกันดีว่า หลังออกพรรษาทุกปี หลวงปู่สุ่ย จะออกธุดงควัตรไปตามป่าเขาลำเนาไพรหลายแห่งในภาคอีสาน เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นตามรอยพุทธองค์

◉ งานด้านปกครองคณะสงฆ์
ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองขาม
ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูสถิตวุฒิธรรม

ด้วยความเป็นพระเคร่งครัดในพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติจำเริญรอยตามหลวงปู่สาธุ์ สุขธัมโม ผู้เป็นพระอาจารย์ ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังขจรขจาย

จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระกัมมัฏฐานรูปหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

ในแต่ละวันจึงมีญาติโยมจากทั่วสารทิศ เดินทางมากราบนมัสการ รับฟังธรรม ประพรมน้ำพุทธมนต์ รวมทั้งวัตถุมงคลตะกรุดโทน ที่มากประสบการณ์และเหรียญรูปเหมือนที่เข้มขลังจากหลวงปู่สุ่ย อย่างล้นหลาม

สำหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาคศรัทธาของญาติโยมหลวงปู่สุ่ย หาได้เก็บงำไว้เป็นส่วนตัวไม่ แต่นำมาใช้พัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดแห่งนี้ อาทิ สร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กำแพงแก้ว เป็นต้น

รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาภายในวัดให้มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมของสงฆ์ยิ่งนัก

นอกจากนี้ ยังมีความรู้ทางด้านเกษตร ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยคอกในการทำไร่ทำนา ด้วยการนำใบไม้ใบหญ้าที่หล่นในวัดไปหมักทำปุ๋ยใช้บำรุงต้นไม้ในวัดให้เจริญงอกงาม

อีกทั้งยังให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา จัดตั้งสำนักเรียนสอนธรรมและบาลี เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร ไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียนที่อื่น

◉ มรณภาพ
ด้วยความไม่เที่ยงของสังขาร ในช่วงบั้นปลายชีวิตของ หลวงปู่สุ่ย ถิรธมฺโม ท่านอาพาธบ่อยครั้ง สุดท้ายท่านได้มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราในปี พ.ศ.๒๕๔๓ สิริอายุรวมได้ ๗๒ ปี พรรษา ๕๒

ถึงสังขารทจะมอดไหม้ไปแล้ว แต่บุญบารมีของหลวงปู่สุ่ย ถิรธมฺโม ยังคงปรากฏอยู่ไม่เสื่อมคลาย

◉ ด้านวัตถุมงคล
วัตถุมงคล ที่มากประสบการณ์เข้มขลังของท่าน หลวงปู่สุ่ย ถิรธัมโม (พระครูสถิตวุฒิธรรม) วัดหนองขาม นั่นคือ เหรียญเสมา รุ่น ๑ พระครูสถิตวุฒิธรรม วัดหนองขาม ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง