วันพุธ, 24 เมษายน 2567

หลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต (อ่อนศรี จันทะสิริ) วัดสโมสรประชาสามัคคี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ประวัติและปฏิปทา
หลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต (อ่อนศรี จันทะสิริ)

วัดสโมสรประชาสามัคคี
ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

หลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต(อ่อนศรี จันทะสิริ) วัดสโมสรประชาสามัคคี ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต(อ่อนศรี จันทะสิริ) วัดสโมสรประชาสามัคคี ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

หลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต (อ่อนศรี จันทะสิริ) วัดสโมสรประชาสามัคคี สกุลเดิม “อ่อนศรี วรรณพัฒน์” พื้นเพเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาทางครอบครัวได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

หลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต (อ่อนศรี จันทะสิริ) ท่านได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณร (อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๙ ณ วัดโพธิ์ศรี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมี พระครูนิบูรณ์ธรรมขันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า ‘จันทะสิริ’ หลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต ท่านเป็นที่นับถือ และเป็นที่ศรัทธาของเหล่าสาธุชนทั้งหลาย ทุกสาขาอาชีพในกลุ่มคนรุ่นเก่าๆ จะรู้จักปฏิปทาจริยวัตรของหลวงพ่อเป็นอย่างดี เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสมาก เคยได้ยินคนรุ่นเก่าพูดถึงสมัยที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนท่านมาพักปักกลดกับหลวงปู่พร สุมโน อยู่ป่าช้างป่าเสือเป็นป่าที่เต็มไปด้วยความอันตราย(ปัจจุบันนี้คือวัดประชานิยม) หลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต ท่านเคยเข้าไปถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และก็ได้อยู่ศึกษาข้อวัตรกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แต่ท่านได้อยู่นานเพียงไหนก็ไปทราบ แต่คนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้เพราะประวัติของหลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาตไม่ค่อยแพร่หลายนัก

พระครูศรีธรรมวิภาค (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร

หลวงพ่อพระครูศรี ท่านเป็นทั้งพระนักพัฒนาและปฏิบัติกัมมัฏฐาน ในยุคสมัยนั้นวัดสโมสรมีความเจริญรุ่งเรืองมาก และมีอาณาเขตกว้างใหญ่เป็นทั้งสำนักเรียนปริยัติธรรม สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นทางธรรมและทางโลกเพราะสมัยนั้นผู้คนยังเรียนกันที่วัดสโมสรแห่งนี้ ตามที่ผู้เขียนได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่ทางบ้านหนองหลวงว่า วัดสโมสร ได้มีมาก่อนวัดประชานิยม (ธรรมยุต)วัดประชานิยมพึ่งมาสร้างที่หลังโดย หลวงปู่สิงห์ สหธัมโม หลวงปู่พร สุมโน (ศิษย์อาวุโสและใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) แต่ก่อนชื่อวัดป่าหนองแฝกหลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต ท่านเคยไปฝึกกัมมัฏฐานกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร (อายุท่านไล่เลี่ยกัน) แห่งวัดป่าอุดมสมพร และท่านยังมีความสนิทสนมกันด้วย วัดสโมสรมีหลวงปู่โง่น เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก หลวงพ่อพระครูศรี เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สอง ในยุคของหลวงพ่อพระครูศรีนี้ เป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองมากและท่านก็สร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นมาก ผู้คนในยุคนั้นจะรู้จักอนุภาพเป็นอย่างดีหนึ่งในศิษย์ของหลวงพ่อคือ เสธ.เรวัติพันเอก ณพล บุญทับ (ยศในขณะนั้นปัจจุบันยศพลเอก)เป็นหัวหน้าปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายในแถบเทือกเขาภูพานต้องมากราบขอพรหลวงพ่อเป็นประจำ

หลวงพ่อพระครูศรีธรรมวิภาต (อ่อนศรี จันทะสิริ) วัดสโมสรประชาสามัคคี มรณะภาพเมื่อ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ รวมสิริอายุ ๘๑ ปี ๔ เดือน ๓ วัน ๖๑ พรรษา พระราชทานเพลิง ๑๗ – ๑๙ มีนาคมปี พ.ศ.๒๕๓๒

เจดีพิพิธภัณฑ์ พระครูศรีธรรมวิภาค (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
เจดีพิพิธภัณฑ์ พระครูศรีธรรมวิภาค (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
เจดีพิพิธภัณฑ์ พระครูศรีธรรมวิภาค (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
เจดีพิพิธภัณฑ์ พระครูศรีธรรมวิภาค (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
รูปเหมือน พระครูศรีธรรมวิภาค (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
รูปเหมือน พระครูศรีธรรมวิภาค (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
รูปเหมือน พระครูศรีธรรมวิภาค (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
รูปเหมือน พระครูศรีธรรมวิภาค (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร

เหรียญรุ่นแรก พระครูศรีธรรมวิภาต (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร

เหรียญรุ่นแรก พระครูศรีธรรมวิภาต (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
เหรียญรุ่นแรก พระครูศรีธรรมวิภาต (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
เหรียญรุ่นแรก พระครูศรีธรรมวิภาต (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร
เหรียญรุ่นแรก พระครูศรีธรรมวิภาต (หลวงพ่อศรี) วัดสโมสร จ.สกลนคร

พระเพชรสกล รตนญาโณ//ผู้เขียนบันทึก