วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ (บ้านกองโพน) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล
วัดสว่างอารมณ์ (บ้านกองโพน) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ บ้านกองโพน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ บ้านกองโพน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ (บ้านกองโพน) ศิษย์รุ่นสุดท้ายที่ได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาจากพระอาจารย์ใหญ่สำเร็จลุน

● ชาติภูมิ
หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดบ้านกองโพน (สว่างอารมณ์) นามเดิมชื่อ “ภู ทาทอง” เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๔ ที่บ้านกระเดียน ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลยืนยันจากผู้เฒ่าท่านหนึ่งที่เกิดพร้อมกับท่าน) ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเล็ก ที่วัดบ้านกระเดียน ผู้ที่บรรพชาให้ยังไม่ทราบแน่ชัด สันนิษฐานว่าเป็นญาท่านตู๋ แล้วศึกษาเล่าเรียนเช่นผู้ชายสมัยก่อน ที่จะต้องบวชเรียน

ชีวิตของท่านไม่เคยสึกจากเพศบรรพชิตเลย คือบวชตลอดอายุขัย ครอบครัวของท่านได้อพยพจากบ้านกระเดียนมากตั้งหลักปักฐานที่บ้านกองโพน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านจึงตามมาอยู่ที่วัดบ้านกองโพน (ในสมัยนั้นยังไม่ได้วิสุงคามสีมา)

ผู้เฒ่าเล่าให้ฟังว่า ครั้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๔ ท่านก็ได้เดินทางไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พระอุปัชฌาย์และพระกรรมวาจาจารย์ยังไม่ทราบแน่ชัด สันนิษฐานว่าไปบวชกับครูบาอาจารย์ที่เลื่องชื่อในตำบลกระเดียนนั่นเอง

หลังอุปสมบทก็กลับมาจำพรรษาที่วัดสว่างอารมณ์เรื่อยมา ท่านศึกษาที่ไหน กับอาจารย์ท่านใด ยังไม่ทราบข้อมูล ทราบเพียงคร่าวๆ ว่าท่านได้เดินทางไปศึกษาวิชากับพระอาจารย์ใหญ่สำเร็จลุน แห่งนครจำปาสัก ประเทศลาว อยู่นานพอสมควร ท่านจึงได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่บ้านกองโพน อ.เขมราฐ และท่านยังพัฒนาวัดบ้านกองโพนจนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดสว่างอารมณ์ เมื่อพ.ศ.๒๔๗๔ และอยู่ที่นั่นจวบจนวาระสุดท้ายของท่าน

หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ บ้านกองโพน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ บ้านกองโพน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

● มรณภาพ
หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ (บ้านกองโพน) ท่านได้มรณะภาพลง เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ สิริรวมอายุได้ ๘๓ ปี พรรษา ๖๓

● ด้านวัตถุมงคล
ชื่อเสียงของท่านไม่มีบันทึกไว้ให้อ่าน มีแต่ตำนานที่ผู้เฒ่ารุ่นเดียวกับท่านได้เล่าขานให้ฟังว่า สมัยนั้นดอนตาล ชานุมาน เขมราฐ ของประเทศไทย เป็นพื้นที่สีชมพู คือพื้นที่ของกลุ่มผู้มีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ อีกทั้งฝั่งประเทศลาวก็เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจภายในประเทศระหว่างลาวขาวกับลาวแดง

เหรียญรุ่นแรกของท่านจึงเป็นที่ต้องการและท่านก็เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ลักษณะเป็นรูปพัดยศ หรือ กงจักร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖

เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่ภูมาภิบาล วัดบ้านกองโพน ปี ๒๕๑๖ กะไหล่ทอง
เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่ภูมาภิบาล วัดบ้านกองโพน ปี ๒๕๑๖ กะไหล่ทอง
เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่ภูมาภิบาล วัดบ้านกองโพน ปี ๒๕๑๖ กะไหล่ทอง
เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่ภูมาภิบาล วัดบ้านกองโพน ปี ๒๕๑๖ กะไหล่ทอง

ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์

ด้านหลัง เป็นยันต์ห้า ระบุปี พ.ศ ๒๕๑๖ ที่สร้าง และชื่อ วัดสว่างอารมณ์

เท่าที่พบเห็น มี ๒ เนื้อ คือเนื้อฝาบาตรกะหลั่ยทอง และเนื้อทองแดงรมมันปู เป็นเหรียญที่ทรงไว้ด้วยพุทธคุณอย่างเปี่ยมล้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคงกระพันเป็นที่ประจักษ์

เหรียญ รุ่นสอง หลวงปู่ภูมาภิบาล วัดบ้านกองโพน ปี ๒๕๒๑
เหรียญ รุ่นสอง หลวงปู่ภูมาภิบาล วัดบ้านกองโพน ปี ๒๕๒๑
เหรียญลงยา หลวงพ่อพระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ บ้านกองโพน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๒๑
เหรียญลงยา หลวงพ่อพระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ บ้านกองโพน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๒๑

● วัดบ้านกองโพน(สว่างอารมณ์)
ตั้งอยู่ที่ ๗๒ บ้านกองโพน หมู่ที่ ๑ ตำบลกองโพน กิ่งอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒๐ ตารางวา เลขที่ ๙๖๐ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินของนายเขียม ชัยอาสา ทิศใต้ จดสาธารณะ ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะทิศตะวันตกจดที่ดินของนายหนูน้ำ แก้วมี อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้และ ครึ่งตึกครึ่งไม้ และ ศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๑๑ เมตรยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน ๑ องค์ พระพุทธรูปสร้างด้วยทองเหลืองจำนวน ๔ องค์ และพระพุทธรูปสร้างด้วยปูน จำนวน ๑ องค์

รูปเหมือนบูชา หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ บ้านกองโพน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ บ้านกองโพน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ (บ้านกองโพน) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่พระครูภูมาภิบาล วัดสว่างอารมณ์ (บ้านกองโพน) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ประวัติวัดบ้านกองโพน (สว่างอารมณ์) ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๕ โดยมี นายเทพ นายมหาราช จันทะมาศ,นายมั่น ก่ำหิน, นายบุญ เหล่าบุตรสา และนายพวย ศรีวงศ์ษา เป็นผู้นำชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระหนู พ.ศ.๒๔๑๕ -๒๔๔๓
รูปที่ ๒ พระมหาราช พ.ศ.๒๔๔๔ – ๒๔๗๓
รูปที่ ๓ พระครูภูมาภิบาล พ.ศ.๒๔๗๔ ?๒๕๒๗
รูปที่ ๔ พระสุชิน ปิยธฺมโม ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมา
การศึกษามีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗