วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ประวัติและปฏิปทา
พระครูพิทักษ์ปทุมเขต
วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง (วัดบ้านโคกไร่) และอดีตเจ้าคณะตำบลงัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เป็นพระนักปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างสูง สืบทอดปฏิปทาและวิทยาคมจาก พระครูสุนทร สาธุกิจ หรือ หลวงปู่ซุน วัดบ้านเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม บูรพาจารย์รุ่นเก่าอีกรูปของภาคอีสาน

๏ ชาติภูมิ
พระครูพิทักษ์ปทุมเขต นามเดิมชื่อ “สุดใจ แสนโง” เกิดในปี พ.ศ.๒๔๔๗ ณ บ้านหนองแวงต้อน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

ด้วยฐานะทางบ้านค่อนข้างจะยากจน หลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้านแล้ว ออกมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำนา จนอายุย่าง ๑๕ ปี บิดา-มารดาได้นำไปบรรพชาที่วัดในหมู่บ้าน

พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

๏ อุปสมบท
เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดบ้านหนองแวงต้อน ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมี พระครูสุนทรสาธุกิจ หรือ หลวงปู่ซุน เจ้าอาวาสวัดบ้านเสือโก้ก เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “เกสโร

ภายหลังอุปสมบท อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านเกิด ทุกวันท่านจะเดินเท้าเข้าไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำนักเรียนวัดโสมนัสฯ ในเขต อ.วาปีปทุม ซึ่งเป็นสำนักเรียนใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้น ด้วยความขยันขันแข็งมุมานะจึงสอบได้นักธรรมชั้นเอกและจบมูลกัจจายน์

นอกจากนี้ ท่านยังให้ความสนใจด้านวิทยาคม จึงเดินทางไปเรียนวิทยาคมกับ หลวงปู่ซุน วัดบ้านเสือโก้ก รวมทั้งได้เรียนการอ่านเขียนอักษรลาว ขอมและไทยน้อย

ต่อมาวัดตระคลอง หรือวัดบ้านโคกไร่ ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาวัดในทุกด้านอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะการศึกษา ท่านให้ความสำคัญมาก เพราะผู้บวชเรียนส่วนใหญ่ล้วนมาจากครอบครัวที่ยากจน รวมทั้งสำนักเรียนใหญ่อยู่ไกลถึงในตัวอำเภอวาปีปทุม

ท่านจึงเปิดสำนักเรียนขึ้นและให้ความอุปถัมภ์จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้กับสำนักเรียนวัดบ้านโคกไร่ อีกทั้งยังให้ทุนการศึกษากับพระภิกษุ-สามเณร ที่เรียนดีทุกปี

ตำแหน่งงานด้านปกครอง พระครูพิทักษ์ปทุมเขต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตระคลอง เป็นเจ้าคณะตำบลงัวบา

ส่วนสมณศักดิ์ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกที่ พระครูพิทักษ์ปทุมเขต

เนื่องจากเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีเมตตาธรรมสูง ครองตนอยู่ในผ้ากาสาวพัสตร์อย่างสมถะเสมอต้นเสมอปลาย ทำให้ท่านมีชื่อเสียงอยู่ในศรัทธาของชาว อ.วาปีปทุม ในแต่ละวันมีญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบนมัสการ รับฟังธรรมจากท่านอย่างล้นหลาม เพื่อขอประพรมน้ำพระพุทธมนต์ รวมทั้งปรารถนาในวัตถุมงคลเหรียญรูปเหมือนและตะกรุดโทนที่เข้มขลัง มีพุทธคุณรอบด้าน

สำหรับปัจจัยที่ได้รับการบริจาค จะนำไปพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ อุโบสถ ประตูโขง กำแพงแก้ว กุฏิ เป็นต้น นอกจากนี้ หลวงปู่ยังร่วมพัฒนาชุมชนในทุกด้าน

ถึงแม้วิทยาคมของท่านจะเข้มขลังเพียงใด ท่านก็ไม่เคยโอ้อวด กลับพร่ำสอนญาติโยมให้ยึดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อขณะยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอให้ทุกคนหมั่นประกอบแต่กรรมดี ละความชั่ว และอย่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาท รู้จักตอบแทนบุญคุณบุพการี ครู อาจารย์ เพียงเท่านี้ชีวิตของตนเองและครอบครัวก็จะพานพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปไม่มีตกต่ำ

พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

๏ มรณภาพ
ในช่วงบั้นปลายของชีวิต พระครูพิทักษ์ปทุมเขต (หลวงปู่สุดใจ เกสโร) อาพาธบ่อยครั้งด้วยโรคชรา สุดท้ายได้มรณภาพอย่างสงบ ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ สิริอายุรวมได้ ๘๒ ปี พรรษา ๖๒

ณ วันนี้ถึงแม้ พระครูพิทักษ์ประทุมเขต จะละสังขารไปนานกว่ายี่สิบปีแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังคงปรากฏอยู่ในใจของชาวมหาสารคาม

รูปเหมือนบูชา พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
รูปเหมือนบูชา พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

๏ วัตถุมงคล
วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมโดดเด่นและหายากที่สุด จากนักนิยมสะสมพระเครื่องเป็นอย่างยิ่ง คือ “เหรียญรูปเหมือนพระครูพิทักษ์ปทุมเขต ปี ๒๕๑๗

เหรียญรุ่นแรก พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
เหรียญรุ่นแรก พระครูพิทักษ์ปทุมเขต วัดตระคลอง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เหรียญรุ่นนี้ วัดตระคลอง (วัดบ้านโคกไร่) จัดสร้างเพื่อบูชาครู ในวาระ ที่ท่านมีอายุครบ ๗๐ ปี และมอบให้กับ ผู้ที่บริจาคร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างเสนาสนะภายในวัด ลักษณะเป็นเหรียญกลมเล็กกะทัดรัดขนาด ๒ เซนติเมตร มีหูห่วง จัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟ จำนวนการสร้างไม่เกิน ๓,๐๐๐ เหรียญ

ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ หันหน้าตรง ด้านล่างใต้

รูปเหมือน เขียนคำว่า “หลวงพ่อพระครูพิทักษ์ปทุมเขต

ด้านหลังเหรียญ จากด้านซ้าย โค้งไปทางด้านขวา เขียนคำว่า “วัดตระคลอง (บ้านโคกไร่) ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม” ตรงกลางเหรียญเป็นอักขระคาถาตัวอักษรธรรม ๓ แถว อ่านว่า “จะ สะ พะ สัง มะ อิ วะ พะ จะ จะ ตุ สะ วะ

เหรียญรุ่นนี้ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกในกุฏิของท่าน ด้วยความที่ท่านมีพลังจิตที่แก่กล้า พุทธคุณจึงเด่นเข้มขลังยิ่ง กล่าวกันว่า ผู้ที่มีเหรียญรุ่นดังกล่าวห้อยเหรียญคอพกติด ตัว ล้วนเคยมีประสบการณ์อัศจรรย์มากมาย

เรื่องราวความเข้มขลังวัตถุมงคลของท่านมีมากมาย แต่ในห้วงเวลาที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านห้ามนำวัตถุมงคลของท่านไปทดลองความขลังเด็ดขาด

จัดเป็นเหรียญยอดนิยมในพื้นที่ อีกเหรียญหนึ่งของ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ได้รับความนิยมในพื้นที่มาโดยตลอด อีกทั้งเป็นเหรียญที่ราคาเช่าหายังไม่สูงเท่าใดนัก สำหรับราคาเช่าหาเหรียญสวยคมอยู่หลักร้อยกลางๆ