วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

พระครูพิทักษ์คณานุการ (ศรีเอกวงศ์) วัดจอมศรี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ประวัติและปฏิปทา
พระครูพิทักษ์คณานุการ
(ศรีเอกวงศ์)

วัดจอมศรี
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

พระครูพิทักษ์คณานุการ (ญาพ่อตู้) วัดจอมศรี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

พระครูพิทักษ์คณานุการ (ศรี ธมฺมทินฺโน เอกวงค์) ประชาชนนิยมเรียกญาพ่อตู้บ้าง ญาพ่อนะโมใหญ่บ้าง ท่านเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปีและอดีตเจ้าอาวาสวัดจอมศรี ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ท่านยังเป็นพระอาจารย์รูปแรกของหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นพระอุปัชฌาย์ของ หลวงปู่ผ่าน ปญฺญาปทีโป

พระครูพิทักษ์คณานุการ นามเดิม สี นามสกุล เอกวงษ์ บุตรเพีย วงหาเทพ นางมุม เอกวงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๒๐ เวลารุ่งอรุณ ณ บ้านม่วง ตำบลบ้านจีต อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

เมื่ออายุได้ ๑๑ ขวบบิดามารดาได้อพยพไปอยู่บ้านพันดอน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี เมื่ออายุ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ในสำนักพระครูด้าน เมืองแพน วัดโพธิ์ศรี อำเภอกุมภวาปี

เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี พระอาจารย์ผง สุนทโร ได้นำไปอุปสมบทในฝ่ายธรรมยุตติกนิกาย เมื่อวันเพ็ญ เดือน๖ ปีระกา พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ วัดช้างค้อง อำเภอหนองบัวลำภู มีพระครูแสง ธมฺมธีโร เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วกลับมาอยู่วัดบ้านหมากบ้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

พระครูมหิทธิเมธาจารย์ (พระอาจารย์แสง ธัมมธีโร) วัดมหาชัย
พระครูมหิทธิเมธาจารย์ (พระอาจารย์แสง ธัมมธีโร) วัดมหาชัย

การศึกษาเล่าเรียน ได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่สำนักพระครูด้าน เมืองแพน วัดโพธิ์ศรี และสำนักพระอาจารย์ผง สุนทโร ณ วัดบ้านหมากบ้า จนจบหลักสูตร แล้วเดินทางไปเรียนพระปริยัติธรรมบาลีไวยากรณ์ ณ วัดสร้างโศรก อำเภอยโสธร ๑ พรรษา (ปัจจุบันคือ วัดศรีธรรมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร) แล้วย้ายไปอยู่สำนักพระอริยกวี (อ่อน) วัดศรีทอง ในเมืองอุบลราชธานี ได้เรียนในโรงเรียนอุบลวิทยาคม วัดสุปัฏน์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) เป็นครูสอน สอบไล่บาลีไวยากรณ์ได้ตามกำหนด รวมอยู่ในเมืองอุบลราชธานี ๖ ปี

พระอริยกวี (อ่อน)
พระอริยกวี (อ่อน)

พระครูพิทักษ์คณานุการ (สี ธมฺมทินฺโน) หรือ ญาพ่อตู้ ท่านมีบุคคลิกพิเศษยากที่จะหาผู้เสมอเหมือน คือ ร่างใหญ่ เสียงใหญ่ กังวาล ชอบของใหญ่ และแปลกเป็นนักพัฒนาโดยไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ มีเมตตาธรรมชอบนำเด็กๆมาเลี้ยง โดยเฉพาะเด็กกำพร้า ประชาชนให้ความเคารพรักใคร่ ให้สมญานามว่า ท่านนะโมใหญ่ และญาพ่อตู้ในเวลาต่อมา

พระครูพิทักษ์คณานุการ (สี ธมฺมทินฺโน) (ศรีเอกวงศ์) หรือ ญาพ่อตู้
พระครูพิทักษ์คณานุการ (สี ธมฺมทินฺโน) (ศรีเอกวงศ์) หรือ ญาพ่อตู้

◎ ตำแหน่งหน้าที่
พ.ศ.๒๔๕๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดจอมศรี
พ.ศ.๒๔๖๕ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๔๖๖ เป็นกรรมการประถมศึกษา ประจำอำเภอกุมภวาปี
พ.ศ.๒๔๗๗ เป็นเจ้าคณะแขวงกุมภวาปี
พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นเจ้าคณะธรรมยุต อำเภอกุมภวาปี หนองหาน

พระครูพิทักษ์คณานุการ (สี ธมฺมทินฺโน) (ศรีเอกวงศ์) หรือ ญาพ่อตู้ วัดจอมศรี

พระครูพิทักษ์คณานุการ (สี ธมฺมทินฺโน) (ศรีเอกวงศ์) หรือ ญาพ่อตู้ ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ สิริรวมอายุได้ ๗๖ ปี ๕๖ พรรษา

ที่มา :ขอขอบคุณข้อมูลจาก อมโรภิกขุ ประวัติ/กุสลธมฺโมภิกขุ ภาพ