วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

อาจารย์ธรรมเฮือง สืบสิงห์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์แห่งเมืิองอุบลราชธานี

อาจารย์ธรรมเฮือง สืบสิงห์
บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ฆราวาสจอมขมังเวทย์แห่งแดนอีสานใต้

ธรรมเฮือง คำไหล บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ธรรมเฮือง คำไหล บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

อาจารย์ธรรมเฮือง สืบสิงห์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์แห่งแดนอีสานใต้ บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ธรรมเฮือง คำไหล บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี บรมครูใหญ่สายวิชาธรรมบรรลุ ธรรมส่อง๑๐๘ ธรรมห้องน้อย ธรรมห้องหลวง ธรรมพระเจ้าองค์เดียว

พ่อใหญ่เฮือง (ธรรมเฮือง) สืบสิงห์ เกิดเมื่อ วันพุธที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๒ (ปีกุน) ที่ บ้านหนองเหล่า ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็น บุตรของ คุณพ่ออูบ-คุณแม่ สืบสิงห์ พ่อใหญ่ธรรมเฮือง สืบสิงห์ มีพี่น้องทั้งหมด ๔ คน พ่อใหญ่ธรรมเฮือง สืบสิงห์ เป็นคนที่หนึ่ง และมีน้องอีกสามคน คือ
๑.แม่เทียง สืบสิงห์(เสียชีวิตแล้ว)
๒.พ่อเจียม สืบสิงห์(เสียชีวิตแล้ว)
๓.แม่เนียม สืบสิงห์ (เสียชีวิตแล้ว)

ธรรมเฮือง คำไหล บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ธรรมเฮือง คำไหล บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

พ่อใหญ่ธรรมเฮือง สืบสิงห์ เมื่ออายุได้ ๙ ปี ได้มาเข้าโรงเรียนที่วัดบ้านโพนเมือง โดยมี นายบัง ทองไทย เป็นผู้สอนหนังสือ ได้จบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่

หลังจากนั้น พ่อใหญ่ธรรมเฮือง สืบสิงห์ ได้มาบวชเป็นสามเณร ที่วัดหนองเหล่า อายุได้ ๑๔ ปี ได้ไปเรียนฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ไปจนถึงอายุ ๒๐ ปี จึงได้บวช เป็นพระภิกษุ อยู่ที่วัดหนองเหล่าได้ ๒ พรรษา และมี พระมหาทองลัด เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐาน แล้วจึงได้ไปเรียน ที่วัดคูขาด จาก (พ่อท่าน) พระครูศรีสุตาภรณ์ บ้านคูขาด จน จบไสยศาสตร์ สามารถได้เป็นนักไสยศาสตร์ และฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน

สุดท้าย พ่อใหญ่เฮือง (ธรรมเฮือง) สืบสิงห์ ได้ไปเรียนจาก อาจารย์บ้านชีทวน (ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน) จนมีความสามารถมาถึงทุกวันนี้ พ่อใหญ่เฮือง (ธรรมเฮือง) สืบสิงห์ ได้มีลูกศิษย์ลูกหา มากมายนับร้อยคน ทุกวันนี้ ท่านจึงมีความยินดี ต่อพี่น้องลูกหลานทุกคน ที่มีความจงรักภักดีต่อพ่อใหญ่เฮือง

พ่อใหญ่ธรรมเฮือง เป็นที่เคารพบูชา อบรมสั่งสอนลูกหลานในหมู่บ้าน และนอกบ้านให้ได้ดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นนักไสยศาสตร์ และวิปัสสนากรรมฐาน มาได้จนถึงทุกวันนี้

พ่อใหญ่เฮือง (ธรรมเฮือง) ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคชรา ภาพ เป็นเวลาสองเดือน แต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีความเมตตาต่อลูกหลาน บ้านใกล้บ้านไกล ท่านจึงได้ต้อนรับแขกที่ มาจากใกล้และไกล ลูกหลานได้มาเห็นท่านแล้ว มีความทุกข์-ใจ แต่พ่อใหญ่เฮือง ไม่เคยนิ่งดูดาย ถึงลุกไม่ได้ ด้วยความมี เมตตาจิต ท่านจึงค่อยๆ เอามือคลำค่อยๆ ขยับไปจากอาการ ป่วยทีละนิด ก็ค่อยทวีคูณมากขึ้น จากที่ท่านเคยเคลื่อนตัวได้ ท่านก็เคลื่อนไม่ได้

ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓ ท่านได้ล้มป่วยลง นอนอยู่กับที่ ด้วยอาการที่ไม่มีแรงเคยรับประทานอาหารได้ ก็รับประทานอาหารไม่ได้ ในที่สุดท่านก็จากลูกหลานไป ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยอาการสงบ

ธรรมเฮือง คำไหล บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ธรรมเฮือง คำไหล บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ทิ้งความห่วงหาอาลัยให้กับลูกศิษย์ พร้อมทั้งลูกหลานและชาวบ้านหนองเหล่า ทุกๆคน ในการละทิ้งสังขาร คุณพ่อใหญ่เฮือง ไปในครั้งนี้ ลูกหลานชาวบ้านหนองเหล่า ขอให้ คุณงามความดี บุญกุศลที่คุณพ่อได้ทําไว้ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ พ่อใหญ่เฮือง (ธรรมเฮือง) สืบสิงห์ จงไปสู่สุคติ ในสัมปรายิกภพสงบสุขชั่วนิรันดร์

ด้วยความเทิดทูน และอาลัยยิ่ง
จากพระถาวร ถาวโร
และชาวบ้านหนองเหล่าทุกๆคน

เหรียญุร่นแรก ปู่ธรรมเฮือง คำไหลบ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เหรียญุร่นแรก ปู่ธรรมเฮือง คำไหลบ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี