วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก
วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พระเกจิผู้เป็นดั่ง “พระทองคำแห่งเมืองดอกบัว” พระเถระรูปหนึ่งที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

◉ ชาติภูมิ
หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ที่บ้านพับ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี บิดา-มารดา ชื่อ นายมาและนางคำ เผ่าพันธุ์ ในวัยเด็กได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลประจำตำบล จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

◉ อุปสมบท
เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๗ ที่วัดบ้านก่อ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมี พระครูสุตาภรณ์ วัดคูขาด เป็นพระอุปัชฌาย์, ญาท่านกรรมฐานแพง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และญาท่านทน วัดคูขาด เป็นพระอนุศาสนาจารย์ ได้รับฉายา “ขนฺติโก

จำพรรษาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดบ้านก่อ ในยุคนั้นชื่อเสียงของญาท่านกรรมฐานแพง พระกรรมวาจาจารย์ของท่านโด่งดังไปทั่วอีสานในฐานะพระเกจิผู้เรืองวิทยาคม จึงขอฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิทยาคม โดยญาท่านกรรมฐานแพง เมตตาถ่ายทอดวิทยาคมให้จนหมดสิ้น ซึ่งพระกรรมฐานแพง เป็นอาจารย์ของญาท่านสวน วัดนาอุดมด้วย

จากนั้นไปเรียนวิชาจาก “ญาท่านอิน” เจ้าตำรับประคำสายดำ ได้ศึกษาวิชาจารย์หลวงพ่อเคน เรวโต

ด้วยวัตรปฏิบัติชอบเสมอต้นเสมอปลาย และเป็นศิษย์ของญาท่านกรรมฐานแพง ทำให้ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

มีอุปนิสัยเงียบๆ ไม่ค่อยพูด คราวที่ท่านพูด จะได้รับคำเรียกขานจากชาวบ้านว่า “วาจาสิทธิ์” เป็นดั่งปากท่านปรารภทุกคราวไป

วัตรปฏิบัตินั้น ช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาทุกปี จะออกเดินธุดงควัตรไปตามป่าเขาลำเนาไพรหลายแห่งในภาคอีสาน โดยเฉพาะแถบเทือกเขาภูพาน สมัยนั้นป่าอุดมสมบูรณ์มาก บางครั้งเผชิญสัตว์ร้าย แต่ท่านหาหวั่นไม่ เนื่องจากมีพลังจิตที่กล้าแข็งมาก ท่านได้แผ่เมตตาจิตให้สัตว์เหล่านั้นไม่เข้ามาทำร้ายแต่ อย่างใด

ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ ในแต่ละวันจะมีญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบนมัสการอย่างล้นหลาม

หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

สำหรับปัจจัยที่ได้จากการบริจาค นำไปพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดแห่งนี้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ กุฏิศาลาการเปรียญ ทำให้วัดบ้านพลับแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังนำพระภิกษุ-สามเณร และญาติโยมร่วมกันปรับปรุงภายในบริเวณวัดให้มีความร่มรื่นสวยงามด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างความสงบวิเวกเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมยิ่งนัก

ถ่ายทอดหลักธรรมง่ายๆ แก่ชาวบ้านให้ยึดถือปฏิบัติคือ การรักษาศีล ๕ เนื่องจากปุถุชนคนธรรมดายังมีกิเลสอยู่ ขอให้รักษาศีล ๕ ให้ได้ก็พอชีวิตจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอน

ด้วยนิสัยที่มีความเมตตา พูดน้อย ถ่อมตนไม่หยิ่งด้วยเกียรติ ไม่ทะเยอทะยานในลาภยศสรรเสริญ เคร่งครัดในสิกขาวินัย ยินดีในสิ่งที่ได้ ใช้ในสิ่งที่มี ยินดีและพอใจตามมีตามได้ ชอบการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม

จึงเป็นพระผู้ใหญ่ของจังหวัดที่ได้รับการยกย่องจากพระสงฆ์ด้วยกัน และชาวพุทธทั้งหลาย

หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

◉ มรณภาพ​
หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ ท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๓๐ น. สิริอายุรวมได้ ๙๔ ปี พรรษา ๗๔

หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพลับ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพลับ จ.อุบลราชธานี

◉ ด้านวัตถุมงคล
วัตถุมงคลที่ หลวงปู่ญาท่านโทน อธิษฐานจิตปลุกเสก รุ่นเก่าๆ กลายเป็นที่แสวงหากันอย่างมาก ใครมีไว้ต่างหวงแหน วัตถุมงคลของท่านความนิยมเทียบชั้นหลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง, หลวงปู่ญาท่านกรรมฐานแพง, หลวงปู่คำคะนึง จุลมณี และหลวงปู่ญาท่านสวน วัดนาอุดม โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ

เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โทน ขันติโก (ญาท่านโทน) วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โทน ขันติโก (ญาท่านโทน) วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เหรียญรุ่น2 หลวงปู่โทน (ญาท่านโทน) ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เหรียญรุ่น2 หลวงปู่โทน (ญาท่านโทน) ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เหรียญรุ่น3 หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เหรียญรุ่น3 หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เหรียญเศรษฐีนับเงิน หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๔
เหรียญเศรษฐีนับเงิน หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๔
เหรียญเอราวัณสะบัดงา หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ จ.อุบลราชธานี
เหรียญเอราวัณสะบัดงา หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ จ.อุบลราชธานี
วัวธนู รุ่นแรก หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘
วัวธนู รุ่นแรก หลวงปู่ญาท่านโทน ขันติโก วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘