วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ญาท่านป้อง สีวิไล พระอภิญญาแห่งปากงึ่ม วัดบ้านนากุง สปป.ลาว

ประวัติและปฏิปทา
ญาท่านป้อง สีวิไล

วัดนากุง เมืองปากงึ่ม สปป.ลาว

ญาท่านป้อง วัดนากุง สปป.ลาว

ญาท่านป้อง หรือ หลวงปู่ป้อง สีวิไล วัดบ้านนากุง เมืองปากงึ่ม สปป.ลาว
ในยุคทีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบใหม่ของลาว บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ ที่พึ่งทางใจของชาวบ้านในยุคนั้นแถบเมืองปากงึม ก็เห็นจะเป็นวัดนากุง ซึ่งเป็นที่พำนักจำพรรษาของ หลวงปู่ป้อง ญาท่านป้อง หรือพ่อแม่ป้อง พระอภิญญาแห่งลุ่มน้ำโขงอีกท่านหนึ่ง ที่ได้รับการกล่าวขานว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านแต่ละรุ่น ล้วนได้สร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหามากมาย

พ่อแม่ป้อง ปะสันโน

ญาท่านป้อง ท่านเป็นพระผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวิปัสสนากรรมฐาน คาถาอาคม เชี่ยวชาญทางด้านไสยเวทย์ มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ชาวเมืองปากงึ่มให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนดั่งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด จนเรียกสรรพนามท่านติดปากกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่า พ่อแม่ป้อง หรือพ่อแม่วัดนากุง ญาท่านป้อง ท่านมีสหายธรรม ที่มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือ ญาท่านเภา จันทะธัมโม วัดบ้านเวิน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ทั้งสองท่านนี้เป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกัน ในสายวัดพระธาตุหลวงใต้ นครหลวงเวียงจันทน์

ญาท่านเภา วัดบ้านเวิน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ซึ่งสืบทอดวิชาความรู้มาจากญาท่านอุ่น แห่งวัดพระธาตุหลวงใต้ นั่นเอง ชื่อเสียงของทั้งสองท่านจึงเป็นที่รู้จักของคนลุ่มน้ำโขง ควบคู่กันมาจนถึงทุกวันนี้

ญาท่านป้อง ท่านได้สร้างวัตถุมงคล ไว้หลากหลาย อาทิ นวด (สีผึ้ง), ปลัดขิก, พระหล่อ, ตะกรุด, วัวธนู, พญาช้างน้ำ ฯลฯ แต่ละชนิดลูกศิษย์ลูกหา ต่างหวงแหนกันมาก บางชนิดได้รับเฉพาะลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเท่านั้น

ส่วนประเภทเหรียญนั้น มี ๒ รุ่น คือ

เหรียญรุ่นแรก กะไหล่ทอง ญาท่านป้อง สีวิไล วัดบ้านนากุง สปป.ลาว
เหรียญรุ่นแรก กะไหล่ทอง ญาท่านป้อง สีวิไล วัดบ้านนากุง สปป.ลาว


เหรียญรุ่นแรก เป็นเหรียญลักษณะรูปไข่ ด้านหน้า เป็นรูปญาท่านป้องครึ่งองค์ มีตัวหนังสือภาษาลาว โค้งตามขอบเหรียญ ระบุชื่อของท่านว่า พะคูป้อง สันยาโน ส่วนด้านหลัง มีตัวหนังสือภาษาลาวโค้งตามขอบเหรียญด้านบนว่า วัดสีลุขุงคุง ວັດສີລຸຂຸງຄຸງ
ตรงกลางเหรียญเป็นลักษณะของยันต์ตารางสี่เหลี่ยม มีตัวเลขกำกับในแต่ละช่อง ด้านล่างมีตัวหนังสือโค้งตามขอบเหรียญ แขวงนครหลวง เวียงจันทน์ ระบุปีที่สร้าง ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นภายหลังจากที่ท่านมรณะภาพไปแล้ว ภาษาเซียนเรียกว่าเหรียญตาย เพราะเป็นเหรียญที่ไม่ทันท่านสร้าง

เหรียญรุ่นแรก ญาท่านป้อง สีวิไล วัดบ้านนากุง สปป.ลาว
เหรียญรุ่นแรก ญาท่านป้อง สีวิไล วัดบ้านนากุง สปป.ลาว

แต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่าน ได้รับการปลุกเสกโดย ญาท่านเภา จันทะธัมโม วัดบ้านเวิน คนนำไปใช้มีประสบการณ์เช่นเดียวกัน พิธีการจัดสร้างดี พุทธคุณรอบด้าน วงการพระเครื่องทั้งลาวไทย ต่างให้การยอมรับ

เหรียญรุ่นนี้สร้างเพียงเนื้อเดียว คือ เนื้อทองแดงเท่านั้น มีทองแดงกะไหล่ทองจำนวนหนึ่ง และที่เหลือเป็นทองแดง ลักษณะคล้ายๆรมน้ำตาล สีออกมะขามเปียก จำนวนการสร้างไม่ทราบแน่ชัด ปัจจุบันแวดวงนักสะสมแถบปากงึ่ม โพนพิสัย หนองคาย ต่างเสาะแสวงหาบูชา เนื่องจากมีผู้ครอบครองได้รำลือถึงพุทธคุณ เด่นทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัย

เหรียญรุุ่นที่ ๒ เป็นเหรียญกลม ด้านหน้าเหรียญ แกะพิมพ์เป็นรูป ญาท่านป้อง ครึ่งองค์ มีตัวหนังสือภาษาไทย โค้งตามขอบเหรียญ ระบุว่า ญาท่านป้อง ศรีวิลัย รุ่น ๑ วัดบ้านนากรุง ส่วนด้านหลัง ตรงกลางเป็นยันต์ชนิดเดียวกันกับเหรียญรุ่นแรก ตัวหนังสือภาษาไทบ โค้งตามขอบเหรียญด้านบน ว่า ที่ระลึกในงาน ประชุมเพลิงศพ ๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ร้านชุนเซ้งพานิช สร้างถวาย

เหรียญรุ่น ๒ ญาท่านป้อง สีวิไล วัดบ้านนากุง สปป.ลาว
เหรียญรุ่น ๒ ญาท่านป้อง สีวิไล วัดบ้านนากุง สปป.ลาว


สำหรับเหรียญรุ่นนี้ เป็นเหรียญที่แจกในงานศพของท่าน ได้รับการปลุกเสกโดย ญาท่านเภา วัดบ้านเวิน ที่พบเห็นมีเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงผิวไฟ ราคาเช่าหาไม่สูงมากนัก มีประสบการณ์เช่นเดียวกัน

เรียบเรียงข้อมูลโดย ข้อยบ่แม่นเซียน