วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

ประวัติและปฏิปทา
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี
วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ผู้สืบสานตำนาน “ตนบุญแห่งล้านนา” ลูกศิษย์ผู้ติดตามครูบาศรีวิชัย

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี นามเดิมชื่อ “จำปี” เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๔๓ เป็นบุตรของพ่อเม่า และแม่จันตา ท่านกำพร้าบิดาตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ ต่อมสเมื่ออายุได้ ๑๖ ปี มารดาได้นำไปฝากให้เป็นศิษย์ของครูบาศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง ท่านจึงได้เริ่มเรียนหนังสือ โดยท่านเป็นผู้มีนิสัยขยัน เล่าเรียนอย่างจริงจัง อ่อนโยน ว่านอนสอนง่าย นอบน้อม ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงมักใช้เวลาที่ท่านรับใช้ใกล้ชิดอบรมกล่อมเกลา ถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเมตตา จนท่านครูบาอภิชัยขาวปี มีความรู้เป็นลำดับ สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีทักษะในการสวดมนต์ได้ดี

นอกจากนี้ในงานก่อสร้าง ท่านก็มิได้นิ่งดูดาย ได้หมั่นสังเกตพิจารณาในการช่างและเข้าไปช่วยทำงานนั้นๆ อย่างตั้งอกตั้งใจ จนมีความรู้ ความชำนาญในการช่าง

เมื่อถึงเวลาอันสมควร ท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ได้รับฉายาว่า “อภิชโย

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

เมื่อถึงพรรษาที่ ๑๓ ท่านถูกกลั่นแกล้ง และถูกจับดำเนินคดีในข้อหาหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร จนต้องถูกบังคับให้สึกและครองผ้าขาวเป็นครั้งแรก ในขณะที่ท่านติดคุกท่านได้ริเริ่มสร้างโรงพยาบาลลำพูนจนแล้วเสร็จ เมื่อออกจากคุกแล้ว ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้ทำการอุปสมบทให้แก่ท่านเป็นครั้งที่สอง เมื่อบวชแล้วท่านได้กราบลาพระอุปัชฌาย์ไปบูรณะวัดวาอารามต่างๆ ต่อมาท่านได้ถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาว่าเรี่ยไรเงินสร้างโบสถ์ จนถูกจับสึกนุ่งผ้าขาวอีกเป็นครั้งที่สอง

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

เมื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้สร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ท่านได้พาชาวกะเหรี่ยง ๕๐๐ คน ไปช่วยทำถนนจนแล้วเสร็จ และได้กลับมาพำนักกับครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดพระสิงห์ ต่อมาได้มีผู้ขอร้องให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยทำการอุปสมบทให้แก่ท่านเพื่อเป็นภิกษุอีกครั้งหนึ่ง ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงยินยอมอุปสมบทให้ ณ วัดศรีโสดา ซึ่งในการอุปสมบทครั้งนี้เป็นเหตุให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องอธิกรณ์อีกครั้ง ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี จึงต้องสึกนุ่งผ้าขาวอีกครั้ง และได้กลับไปที่วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ถึงแม้ครูบาเจ้าอภิชัยจะนุ่งผ้าขาว แต่ท่านก็มีวัตรปฏิบัติและถือศีลเหมือนพระภิกษุทุกประการ วัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดของท่านทำให้มีศรัทธาสาธุชนเลื่อมใส เมื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยมรณภาพแล้ว ท่านจึงเปรียบเสมือนทายาทธรรมที่มีผู้มาขอความเมตตาไปเป็นประธานในการบูรณะวัดวาอารามต่างๆ

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

ต่อมา ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ได้ไปบูรณะ วัดพระพุทธบาทผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ท่านก็ได้เป็นประธานในการบูรณะวัดวาอารามสร้างโรงเรียน และโรงพยาบาล อีกหลายแห่ง อาทิเช่น โรงเรียนบ้านสามหลัง(อภิชัยบูรณะ) อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ คณะศรัทธาวัดสันทุ่งแฮ่ม จังหวัดลำปาง ได้มานิมนต์ท่านไปนั่งเป็นประธานในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ต่อมาคณะศรัทธาวัดต้นธงชัย จังหวัดสุโขทัย มานิมนต์ท่านเพื่อขอความเมตตาไปเป็นประธานในการสร้างพระวิหาร ท่านเดินทางไปเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ และเมื่อไปถึงวัดท่าต้นธงชัยได้เพียงวันเดียว ครูบาอภิชัยขาวปี ท่านก็ได้มรณภาพลง ซึ่งตรงกับวันพฤหัสที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐โดยอาการสงบ ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๖ เหนือ เวลา ๑๖.๐๐ น .สิริรวมอายุได้ ๘๙ ปี

สรีระเป็นอมตะ ไม่เน่าเปื่อย เก็บไว้เป็นที่สักการะกราบไหว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสานุศิษย์
สรีระเป็นอมตะ ไม่เน่าเปื่อย เก็บไว้เป็นที่สักการะกราบไหว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสานุศิษย์
สรีระเป็นอมตะ ไม่เน่าเปื่อย เก็บไว้เป็นที่สักการะกราบไหว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสานุศิษย์
สรีระเป็นอมตะ ไม่เน่าเปื่อย เก็บไว้เป็นที่สักการะกราบไหว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสานุศิษย์
รูปเหมือนองค์ใหญ่ ครูบาขาวปี
รูปเหมือนองค์ใหญ่ ครูบาขาวปี

ทุกวันนี้ได้เก็บพระสรีระร่างอันไม่เปื่อยไม่เน่าของท่านไว้ ที่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน และมีประเพณีเปลี่ยนผ้าห่อสรีระเป็นประจำทุกปีในวันที่ ๓ มีนาคม

พิธีเปลี่ยนผ้า ครูบาขาวปี
พิธีเปลี่ยนผ้า ครูบาขาวปี

อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๔๐ ปี ที่ท่านจากไป ทว่าผลงานและคุณความดีต่างๆ ที่ท่านได้สร้างขึ้น ยังย้ำเตือนอยู่ในความทรงจำของบรรดาสาธุชนลูกศิษย์ลูกหา ด้วยผลบุญแห่งการบำเพ็ญมาอย่างใหญ่หลวงเหลือคณานับ คงเหลือแต่ผลงานและประวัติชีวิตอันบริสุทธิ์ของท่านทิ้งไว้แด่อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชม

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

◉ ด้านวัตถุมงคล
ในช่วงทำบุญฉลองการสร้างทางขี้นดอยสุเทพ นั้นได้มีการสร้าง เหรียญรุ่นแรก ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ออกมา สร้างในปี พ.ศ.๒๔๗๕ มีเนื้อทองแดงและเนื้อตะกั่ว ปัจจุบันเหรียญรุ่นแรกได้รับความนิยมจากผู้ที่ได้นำไปบูชามาก ปัจจุบันจึงพบเห็นน้อย ส่วนเหรียญรุ่นสองปี พ.ศ.๒๕๐๐ ก็สามารถใช้ทดแทนเหรียญรุ่นแรกได้เช่นกัน เพราะประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน

เหรียญรุ่นแรก ครูบาขาวปี บล็อกโพธิ์ตัน
เหรียญรุ่นแรก ครูบาขาวปี บล็อกโพธิ์ตัน

นอกจากนี้ยังมี เหรียญมหาลาภครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ในการใช้บูชาของจริงที่มีสูงมากๆ ดีในเรื่องเมตตา มหานิยมและในด้าน คุ้มกันภยันตรายต่างๆ ได้ดี

เหรียญมหาลาภ ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ปี 2518
เหรียญมหาลาภ ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม ปี 2518

และยังมี เหรียญครูบาขาวปี บ้านปวง ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ออกที่วัดดอนแก้ว (เป็นวัดประจำตำบลบ้านปวง) จึงนิยมเรียก เหรียญนี้ ชื่อว่าเหรียญบ้านปวง จัดสร้างโดย (ดาบตำรวจ เกรียงไกร ธิสิงห์ ตอนนั้น ท่านยังบวช อยู่ที่วัดดอนแก้ว) เพื่อนำปัจจัยสร้าง วิหาร วัดดอนแก้ว ออกแบบโดยนายช่างเกษม มงคลเจริญ แกะบล็อกออกมาได้งดงามมาก หลังจากที่ท่านครูบาอภิชัยครูบาขาวปี ได้อธิฐานจิตปลุกเสกทางคณะกรรมการจัดสร้างได้นำเหรียญให้ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในองค์ท่านครูบาได้ร่วมทำบุญ มีผู้นำไปใช้ เกิดประสบการณ์ มากมาย จนกลายเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญเช่นกัน

เหรียญครูบาขาวปี วัดบ้านป่วง ปี 2518
เหรียญครูบาขาวปี วัดบ้านป่วง ปี 2518