วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

แถลงการณ์อาการอาพาธหลวงปู่สวาท ปัญญาธโร

แถลงการณ์อาการอาพาธหลวงปู่สวาท ปัญญาธโร

ฉบับที่ 1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กราบนมัสการพระคุณเจ้าและกราบเรียนคณะศิษยานุศิษย์

หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร
หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร

เนื่องด้วยหลวงปู่สวาท ปัญญาธโร ได้เข้ารับการรักษาที่หอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยเรื่องมีก้อนเนื้องอกในสมอง เมื่อวันที่ 22/7/2564 นั้น ในขณะนี้ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ดําเนินการ วางแผนถวายการรักษาหลวงปู่ด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออก โดยทีมแพทย์ จะประเมินอาการหลวงปู่เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการผ่าตัดในสัปดาห์หน้า โดยขณะนี้อาการและสัญญาณชีพโดยรวมขององค์หลวงปู่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ อย่างไรก็ตามจําเป็นต้องได้รับการรักษาและเฝ้าสังเกตอาการทางระบบประสาท อย่างต่อเนื่องจนกว่าอาการอาพาธขององค์ท่านจะดีขึ้น

เนื่องด้วยเป็นนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เป็นการป้องกันไม่ให้องค์หลวงปู่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนเพิ่มเติม ทางคณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงขอประกาศงดเยี่ยมองค์หลวงปู่ในทุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา